"צלול" לרשות המים: הוציאו "צו לתיקון מעוות" למניעת הזיהום שזורם ממטמנת תאנים לנחלים ולכינרת

עמותת צלול ביקשה מרשות המים להפעיל את סמכותה ולהוציא ללא דיחוי צו לתיקון מעוות, על-פי חוק המים תשי"ט 1959 סעיף 20ז', לטיפול באתר הפסולת "תאנים" שתשטיפיו המזוהמים מסכנים את נחל חצור, שטחים חקלאיים, את מי הכינרת ואף עלולים לפגוע בחיי אדם. המשך הזנחת האתר והמשך הפקרתו בידיו של "איגוד הערים לפסולת גליל מזרחי" שכשל בניהולו, עלול לגרום לאסון עצום.

אתר הפסולת תאנים נפתח בסוף שנות ה-70 בתחום המועצה האזורית "מבואות חרמון" כמטמנה אזורית ופתרון זמני לפינוי פסולת לתקופה של 10 שנים בלבד בעבור 14 רשויות מקומיות בגליל ובגולן, ובתפעול של "איגוד ערים לפסולת גליל מזרחי". למרות שהאתר הוגדר כ"פתרון זמני" הוא פעל במשך שנים מבלי שעוגן בתוכניות, בניגוד לתמ"א 4/16 ובשימוש חורג מהוועדה המחוזית. במהלך השנים הוטמנו באתר כ-500 טון פסולת ביום, ובנוסף לפסולת ביתית, גם פסולת תעשייתית החשודה כמסוכנת שהובאה למקום. כך למשל, ב-2006 קלט האתר קרקע מזוהמת בדלקים, באישור המשרד להגנת הסביבה. ב-2016 אירעה שריפה באתר והיא כובתה באמצעות הזרמת תשטיפים וחומרים נוספים החשודים כמסוכנים.

עוד כתבה "צלול" לרשות המים שבעקבות תלונות רבות של תושבים על זיהום ומטרדי ריח – האתר נמצא במרחק של 700 מ' מחצור הגלילית, הוא נסגר ב-24 לפברואר 2019 מבלי שהטיפול בו הושלם כמקובל. התוצאה היא גלישות חמורות של תשטיפי פסולת משש ברכות תשטיפים שנבנו במקום, בנפח כולל של כ-100,000 מ"ק. על-פי הידוע לעמותת צלול, כל ברכות התשטיפים מלאות כבר כיום כמעט עד לרום הסוללות, עובדה שעלולה להביא לגלישת תשטיפים עם הגשם הראשון, כפי שאכן קורה החל מחורף 2019-2018. בנוסף, מצבן הרעוע של הסוללות עלול לגרום להתמוטטותן ולזרימה של עשרות אלפי מ"ק תשטיפים מזוהמים לנחלים ולכינרת. מאחר והאזור מתאפיין בכמות משקעים גבוהה ובאידוי נמוך, אין סיכוי לפתרון הבעיה ללא התערבות מיידית!

"צלול" ציינה שידוע לה שמומחים שונים העלו פתרונות, ובהם סילוק המים לברכה בעמק, התקנת מתקן תעשייתי לאידוי מאולץ של התשטיפים, הקמת ווטלנד ועוד. מאחר וקופת איגוד הפסולת ריקה – בשל התנהלות בעיתית ובשל העובדה שלא דאג לשמור על תקציב לשיקום האתר כמוטל עליו, הוא אינו מסוגל לשאת בעלויות הטיפול.

מחוז צפון של המשרד להגנת הסביבה אמנם פתח בחקירה כנגד בעלי ומנהלי האתר, אך כידוע חקירות ואף הליכים משפטיים, שעל-פי הניסון יארכו שנים, לא יביאו לתיקון המצב בשטח ולהסרת מפגע חמור זה. מכאן, שפרסום צו לתיקון מעוות הוא הפתרון הנכון לשעה זו, במטרה למנוע אסון אקולוגי חמור, פגיעה בשטחים חקלאים ואת הפגיעה בחיי אדם.