"צלול" לרשות המים: אם הרצליה תחובר לשפד"ן לפני הרחבתו, כל הביוב יזרום לים

עיריית הרצליה רוצה להתחבר לשפד"ן במטרה לבנות על קרקע מכון טיהור השפכים שלה שכונה חדשה. "צלול" פנתה לרשות המים בדרישה למנוע את החיבור עד להשלמת העבודות להרחבת השפד"ן. לטענת "צלול", באם הרצליה תחובר לפני ההרחבה, כל הביוב יזרום לנחל שורק ולים

עמותת צלול מבקשת מרשות המים לקבל לידיה את לוחות הזמנים לשדרוג מתקן השפד"ן ואת לוחות הזמנים להקמת המתקן התעשייתי לשדרוג השפכים משניוני לאיכות שפד"ן.

במכתבה למנהל הרשות, גיורא שחם, כתבה "צלול", כי בקשה זו באה בעקבות חשש כבד, הנסמך על ניסיון העבר, לפיו שפכי הרצליה יועברו לטיפול השפד"ן הרבה לפני השלמת העבודות לשדרוגו. התוצאה הצפויה תהיה הזרמת שפכים לנחל שורק ולים, תוך גרימת נזק אדיר לסביבה הימית, למשק המים ולציבור. הדברים אמורים על רקע נתונים לפיהם העברת שפכי הרצליה לשפד"ן צפויה כבר ב-2021.

מתקן השפד"ן מטפל כבר כיום בכ-400 אלף מ"ק שפכים ביום, כאשר התכן עומד על 390 אלף מ"ק ליום בלבד. אמנם, בתוכנית רשות המים והשפד"ן להרחיב את יכולת הטיפול לעוד 280 אלף מ"ק ליום, באמצעות הרחבת מודול C שיסתיימו ב-2024, אלא שאז יהיה צורך לשדרג את המודולים הנוספים. מהלך שיארך שנים רבות, לפחות עד ל-2030, אם לא מעבר לכך. משמעות הדבר היא שהתכן לא יגדל בפועל, זאת בשעה שכמות השפכים תגדל כל העת (הגידול הטבעי באזור תל אביב והמרכז הוא כ-2% בשנה זאת בנוסף לחיבור המתוכנן של אריאל, צריפין, סירקין ותל השומר, שבכל אחד מהם מתוכננת בניה נרחבת).

מכאן, שחיבורה של העיר הרצליה, שעל-פי התחזיות תייצר ב-2025, כ- 25 אלף מ"ק ביום, יגרום לקריסת המערכת, להזרמת אלפי מ"ק שפכים לסביבה ולים ולאסון אקולוגי רחב.

לא רק זאת. ל"צלול" ידוע, כי אגני ההחדרה של השפד"ן בחולות יבנה מלאים עד אפס מקום כבר כיום, עובדה שגרמה להזרמת קולחים לנחל שורק במהלך החורפים האחרונים ולסגירת חופי רחצה. רשות המים והנהלת השפד"ן אמנם הודיעו שבתכניתם להקים מפעל תעשייתי לשדרוג הקולחים, אלא שמועד הקמת המפעל התעשייתי אינו ידוע וגם משך ההקמה הוא חידה. כתוצאה מכך, תוספת הקולחים של הרצליה, גם אם תטופל לרמה שניונית, תוזרם בסופו של דבר לנחל שורק ומשם לים.

לדעת "צלול", התוצאה מכל אלה עלולה להיות, שבמקום שקולחי הרצליה יוזרמו לים מול חופי הרצליה ברמה שלישונית, כפי שהדבר קורה כיום, הם יזרמו לים כשפכים או במקרה "הטוב" כקולחים ברמה שניונית, יגרמו לזיהום נחל שורק, לזיהום שמורת הטבע שורק, יפגעו במתקן ההתפלה שורק, בסביבה ובבריאות המתרחצים.

מכאן, שהמסקנה היחידה המתבקשת היא, שאין לחבר את העיר הרצליה למערכת השפד"ן כל עוד לא הסתיימו העבודות להרחבת של המתקן ולהקמת המתקן התעשייתי. כל חיבור לפני מועד זה משמעותו זיהום הנחלים והים.