"צלול" לראשי הרשויות: הכינו את הערים לחורף

עמותת צלול כתבה מכתבים לראשי הערים ולראשי המועצות האזוריות בבקשה לנקות את רחובות הערים לפני החורף ולמנוע בכך את זיהום הנחלים והים בעקבות הגשם הראשון. לטווח הארוך ביקשה "צלול" מראשי הערים לפעול לניתוק החיבורים הצולבים בין מערכות הנגר והביוב – חיבורים האסורים על פי החוק.

במכתבה כתבה "צלול":

 עמותת "צלול" מבקשת מראשי הערים לפעול לכך שהעיריות יערכו לקראת גשמי החורף במטרה למנוע את נזקי ההצפות, זיהום הנחלים והים, וסגירת החופים לרחצה, כפי שהדבר קורה בכל שנה אחרי "הגשם הראשון" – אירוע שחוזר על עצמו כמה פעמים בכל חורף בעקבות המרווחים הגדולים בין אירועי הגשם תופעה שתלך ותתעצם בעקבות משבר האקלים שמתאפיין באירועי גשם חזקים ועוצמתיים ובהפסקות ארוכות בין אירוע גשם למשנהו.                                                              

 בין האמצעים שמבקשת "צלול" לנקוט בטווח המיידי:

  • לנקות את תעלות הניקוז מפסולת שהצטברה במהלך הקיץ.
  • להקים קולטני פסולת על פתחי צינורות הניקוז ולדאוג לתחזוקתם ולריקונם כמה פעמים במהלך החורף.
  • להגביר את ניקוי הכבישים והמדרכות מפלסטיק חד פעמי, אבק, בדלי סיגריות והפרשות בעל חיים.
  • לאסוף פסולת מוצקה מערוצי הנחלים ומהתעלות בצידי הדרכים – בקבוקים, שקיות ופסולת פלסטיק.

באשר לטווח הארוך, מבקשת "צלול" מהרשויות לפעול בנחישות להקטנת כמות הנגר ולשפר את איכותו:

  • להפריד בין מערכות הביוב למערכות הניקוז, כפי שקובעות "תקנות צנרת" של המשרד להגנת הסביבה. בחורפים האחרונים דגמה "צלול" את הנקזים העירוניים ברשויות רבות בארץבמטרה לאתר בהם ביוב. תוצאות הדגימות מצאו שאריות של תרופות שהן ההוכחה לכך שבנקזים זורם ביוב, ולא רק גשם. הביוב זורם לנחלים וגורם לזיהום, לסגירת חופים לרחצה ולפגיעה בבריאות הציבור והסביבה הימית.
  • לאכוף על הציבור ניתוק מרזבים ממערכות הניקוז והביוב, ולהפנות את המים לגינות ולשטחים מחלחלים.
  • לתכנן שכונות חדשות תוך התחשבות בנושא הנגר.
  • להתקין מתקנים לצמצום כמותו ושיפור איכותו של הנגר – ביופילטרים, גינות קולטות נגר, מדרכות, כבישים וכיכרות מחלחלים ועוד – כל זאת בהסתמך על נתוני אמת בנושא הידרולוגיה, מבנה הקרקע, כמויות הגשם ועוד.