"צלול" לקרן לשטחים פתוחים: השקעתם בשיקום הנחל, ואילו מועצת מגדל רוצה לגבות כסף מהציבור ולסגור את הכניסה בשבת

עין נון - השער סגור

עמותת צלול פנתה  לקרן לשמירה על שטחים פתוחים בבקשה לבדוק את הנעשה בנחל עין נון, בתחום המועצה המקומית מגדל. הבקשה באה לאחר שהתברר כי הקרן ומשרד התיירות  השקיעו  כשלושה מיליון שקל בשיקום הנחל לטובת כלל הציבור ולמרות שעבודות השיקום הסתיימו זה מכבר, המקום נותר סגור למרות הבטחת העירייה לפתוח אותו ב-1 באוגוסט 2019.

לא רק זאת, המועצה המקומית מגדל החליטה, במסגרת ישיבת מועצה 9/2019, "לגבות תשלום של 10 שקלים לאדם, החל מגיל 5, למעט תושבי המושבה מגדל, בהצגת תעודת זהות בלבד". החלטה זו באה למרות שלא המועצה שיקמה את המקום. עוד כתבה צלול, כי חמור לא פחות, מתן פטור מתשלום לתושבי המושבה, יוצר אפליה קשה של כלל הציבור שהמקום שוקם ממשאביו. עוד הגדילה המועצה לעשות והודיעה כי המקום יהיה סגור בשבת, זאת בניגוד למקובל באתרי טבע אחרים בארץ, הפתוחים לציבור גם בשבת.

"צלול" הדגישה במכתבה, כי נודע לה שהקרן החליטה באחת מישיבותיה כי הנחל יהיה פתוח לכלל הציבור ללא תשלום למשך 10 שנים (בקשה לקבל את ההחלטה הופנתה לחוק חופש המידע). ככל שמדובר במידע אמין, נראה, שהחלטת מועצת מגדל סותרת את החלטת הקרן, ונראה שהתקבלה בחוסר סמכות.

לדת "צלול", החלטת הקרן הכרחית במטרה:

  1. לפתוח את הנחל לביקורים לכלל הציבור, לאחר שהושקעו בו משאבים כה רבים.
  2. לבטל את החלטת המועצה לגבות כסף מהציבור, המפלה את הציבור הכללי לעומת תושבי המועצה.
  3. לדרוש לאפשר ביקור קהל בנחל גם בשבתות ובחגים (לאחר פתיחתו).

"נחל עין נון, כמקור מים, הוא קניין הציבור", כתבה "צלול", הוא שוקם מכספי כלל אזרחי ישראל, ולכן אין למועצה סמכות לגבות דמי כניסה, בוודאי לא באופן סלקטיבי, ולמנוע את פתיחתו למבקרים.

יצוין, כי זו הפעם השנייה שבו המקום זוכה לשיקום. לפני מספר שנים המקום שוקם על-ידי רשות ניקוז ונחלים כנרת. הוזנח על-ידי המועצה. הוא שוקם שוב, הפעם מכספי הקרן לשטחים פתוחים ומשרד התיירות. לדעת "צלול", סגירת המקום למבקרים אינו פתרון לשמירה עליו וכי על המועצה לאפשר לכלל הציבור ליהנות מהמקום.

בעקבות פניית "צלול" ובעקבות מחאות התושבים, המקום פתוח כיום לקהל, כאשר מתנדבים הפועלים במסגרת "קהילת עין נון סיירי נחל" מפקחים על המקום ומדריכים את המבקרים לבל ישאירו לכלוך.