"צלול" לנציב שירות המדינה: "אל תאפשר מינוי מועמד חסר ניסיון רלוונטי לתפקיד מנכ"ל חיא"ל"

עמותת "צלול" ועמותת "שומרי הבית" פנו לפרופסור דניאל הרשקוביץ', נציב שירות המדינה, בבקשה שלא לאפשר מינוי של מועמד חסר ניסיון רלוונטי לתפקיד מנכ"ל המכון. במכתבן כתבו העמותות: בעקבות החלטת דירקטוריון החברה הממשלתית "חקר ימים ואגמים לישראל" (חיא"ל), להמליץ על מועמד חסר רקע רלוונטי לעבודות הליבה של המכון, כעל מנכ"ל חדש למכון. תפקידו העיקרי של חיא"ל הוא ניטור ומחקר של משאבי הטבע הימיים בישראל – הים התיכון, מפרץ אילת ואגם הכנרת – ותמיכה מקצועית בתהליכי קבלת החלטות של משרדי הממשלה בכל הנוגע לסביבות הימיות של מדינת ישראל. על מנת להוביל ניטור ומחקר ברמה שתאפשר שמירת איזון בין פיתוח כלכלי לשמירה על הטבע ושמירה על קיימות המשאבים השונים גם עבור הדורות הבאים, על העומד בראש מכון מחקר להיות מדען בכיר בעל שיעור קומה בתחומי המחקר של המכון, כתנאי סף. חברי הדירקטוריון התעלמו ממכתביהם של נציגי האקדמיה בוועדה המייעצת למנכ"ל משרד האנרגיה בענייני מכוני המחקר. בפנייתם של נציגי האקדמיה שהתבצעה בתחילת תהליך איתור מנכ״ל חדש לחיא"ל הוסברה חשיבות היות המנכ״ל איש מדע בעל רקע מקצועי רלוונטי. אולם לדאבוננו, פניותיהם לא הועילו.
אנו קוראים לך לא לאפשר מינוי חריג זה, ולהקפיא את תהליך המינוי האמור עד שתותאמנה דרישות הסף במכרז לדרישות האמיתיות והמלאות מהמכהן בתפקיד מנכ"ל מכון מחקר מדעי. אנו מבקשים שתדחה את בקשת הדירקטוריון לוועדת המינויים ותדרוש לקיים הליך מחודש, לאחר שימונה/תמונה שר/ת אנרגיה בממשלה החדשה. בנוסף, על מנת להבטיח עצמאות מקצועית והימנעות מניגודי עניינים על חיא״ל להישאר גוף מחקרי, שלא למטרות רווח.