"צלול" למשרד החקלאות: עצרו את ציד דגיגי הבורי

"צלול" פנתה למשרד החקלאות בדרישה לפעול בדחיפות להפסקת תפיסת דגיגי הבורי בשפכי נחלי הארץ הפוגעת בחי ובצומח הימי, ולפתח מנגנון למעבר לגידול מתועש של דגיגים.

לדברי "צלול" תפיסת הדגיגים – כשבעה מיליון בשנה – מתקיימת באישור משרד החקלאות באמצעות רישיונות שהוא מחלק לציידי הדגיגים הפושטים על שפכי הנחלים בימי החורף, סורקים את הנחלים וגורמים לנזקים קשים. בעקבות דרישת רשות הטבע והגנים (רט"ג) להפסיק את תפיסת הדגיגים בשמורות טבע ובגנים הלאומיים, עברו ציידי הדגיגים לשפכי יתר הנחלים בארץ, התוצאה היא לחץ כבד על הדגים באזורים אלה ופגיעה קשה בהם.

במכתב למנכ"ל המשרד, נחום איצקוביץ' כתבה "צלול", שידוע לה שבתחנה לחקר המדגה בדור, השייכת למשרד החקלאות, הושגה פריצת דרך המאפשרת לגדל דגים בתנאי שבי מבלי להמשיך את הפגיעה בדגי הבר. ואכן, כבר כיום מגדולים בארץ כ-1.5 מיליון דגיגים מתועשים המועברים לכינרת ומשמשים כהוכחה לכך שהדבר אפשרי. אלא שמחירם של הדגיגים שגודלו בשבי גבוה בהשוואה למחירם של דגיגי הבר. מכאן שכדי לשכנע את בעלי המדגים לעבור לרכישת דגיגים "מתועשים", על משרד החקלאות ליצור מנגנון כלכלי לתמרוץ הדייגים לרכוש דגיגים שגודלו בשבי ולאסור את תפיסת דגיגי הבר.

עוד כתבה "צלול" שהיא בטוחה שתמיכת משרד החקלאות במגדלים בכל הקשור לרכישת דגיגונים תיטיב עם הענף שיקבל אספקת דגים בטוחה בכל שנה, ובעיקר תמנע את הפגיעה הקשה והבלתי נסבלת בשפכי הנחלים ובמין עצמו.