"צלול" למשרד החקלאות: מה גרם לכם לתמוך באריזות פלסטיק לתוצרת חקלאית?

כתוב את הכותרת כאן

עמותת צלול, באמצעות עו"ד חיה ארז, פנתה למשרד החקלאות  דרישה לקבל לידיה את הסקרים, הדו"חות והמחקרים עליהם מתבססת החלטתו לתמוך בקידום שיווק של פירות וירקות ארוזים בשקיות פלסטיק.

להלן המכתב:

  • הנני פונה אליך בשם מרשתי, עמותת צלול, בעקבות פרסום נוהל התמיכה לאספקת תוצרת ארוזה להערות הציבור.
  • הודעה על החלטת המשרד לתמוך בתכנית קידום שיווק לצרכן של פירות וירקות ארוזים, כאמצעי לצמצום אובדן מזון פורסמה ביום 25.2.2019 פרסם משרד החקלאות הודעה ובה דווח  כי התמיכה תחל במהלך שנת 2019.
  • ביום 27.2.19 פורסם "נוהל תמיכה לאספקת תוצרת ארוזה לשנים 2019-2021 להערות הציבור". ברקע הנוהל נטען כי הנוהל מתייחס למחקרים וסקרים לגבי פחת פירות וירקות בשלבי הייצור ושרשרת האספקה, בין היתר סקרים שנערכו על ידי ארגונים בינלאומיים, כי מדו"חות ומחקרים רבים  עולה כי שימוש באריזות פלסטיק מאפשר לצמצם את הפחת בשלבי המסחר ובבית הצרכן וכי השימוש באריזות יכול לצמצם 10 עד 15 אחוז מהפחתים ברשימות השיווק ו 20 עד 25 אחוז מהפחתים בבית הצרכן.
  • הנוהל אינו מפנה למחקרים, סקרים דו"חות או מחקרים עליהם הוא מתבסס, אינו מפרט את החלופות שנבחנו להתמודדות עם הבעיה, דיונים ו/או התייעצויות עם גורמים שונים שהובילו להחלטה.
  • מידע זה הוא חיוני לצורך גיבוש מושכל של הערות הציבור לנוהל.
  • נבקש לקבל את המידע הבא הנוגע לקבלת ההחלטה על פרסום הנוהל להערות הציבור:מחקרים וסקרים לגבי פחת ירקות ופירות עליהם מתבססת ההחלטה מחקרים על צמצום אבדן המזון באמצעות שימוש בפלסטיק עליהם מתבססת ההחלטה
  • פירוט החלופות שנבחנו במשרד החקלאות לצמצום אבדן המזון
  • פירוט הגורמים המקצועיים, לרבות יצרני אריזות פלסטיק ורשתות שיווק, שהמשרד התייעץ עימם לגבי שיטות לצמצום אובדן מזון, חומרים מקצועיים שהועברו במסגרת ההתייעצויות ופרוטוקולים של דיונים עם אותם גורמים
  • פרוטוקולים של דיונים שהתקיימו במשרד בעניין ההחלטה על נוהל התמיכה.
  • נבקש את העברתו המידע בהקדם, כך שניתן יהיה לעשות בו שימוש לצורך גיבוש הערות צלול, במסגרת פרסום הנוהל להערות הציבור.