"צלול" לממונה על הנפט: לאור הדיווחים על נובל אנרג'י, יש להחמיר את הפיקוח עליה

בעקבות הדיווחים בדבר מצבה הפיננסי החמור של חברת נובל אנרג'י, והצהרותיה לפיהן הכיסוי הביטוחי שלה אינו מקיף את כלל הסיכונים, דורשת עמותת צלול מהממונה על הנפט במשרד האנרגיה, יוסי וירצבורגר, כי משרדו יחמיר את הפיקוח על עבודות התשתית וההפעלה של מתקני הפקת הגז, ויצטרף לדרישת המשרד להגנת הסביבה לתוספת פקחים. עוד דורשת צלול, כי משרד האנרגיה יפעל לקידום הצעת חוק ההערכות הלאומית למוכנות ולתגובה לזיהומי ים בשמן (תלמ"ת), שאושרה כהחלטת ממשלה כבר ב-1988. לדעת "צלול", אי היערכות כוללת של המשרד להגנת הסביבה ושל הרשויות המקומיות (שהיום רחוקה מלהיות מספיקה), חושפת את ישראל לאסון ולתביעות מצד שכנותיה.

במכתבה טענה "צלול", כי מזה כשלוש שנים (2015) היא חוזרת ומתריעה, כי חברת נובל אנרג'י נעדרת איתנות פיננסית, מניותיה בירידה וכי מסוכן להפקיד בידיה את השליטה על מקורות האנרגיה של ישראל. ואכן, מתברר כי החברה איבדה בשלוש השנים האחרונות כ-70% משוויה וכי לאחרונה השווי צלל ב-40% נוספים. מדו״ח החברה למשקיעים (2017) עולה כי הכיסוי הבטוחי שלה אינו מקיף את כלל הסיכונים מאירוע דליפה מקידוח. בדו"ח החברה (עמ' 50) נכתב: ״יתכן שתוכנית הביטוח שלנו לא תצמצם למינימום ולא תיתן הגנה מלאה בפני הפסדים כתוצאה מנזקים או מאבדן נכסים פיזיים או אבדן חיי אדם, תביעות צד שלישי, או פגיעה בעסקים (אבדן יכולת יצור) כתוצאה מדליפה ושפך נפט וגז". עוד נכתב: "…אין לנו הגנה ביטוחית כנגד כל הסיכונים שאנחנו עומדים בפניהם, מאחר והחלטנו לא לבטח חלק מהסיכונים…״. אם לא די בכך, ב-19 בדצמבר 2018 פורסם, שנובל אנרג'י נדרשה לשלם קנסות גבוהים למדינת קולרדו, ארה"ב, בשל חוסר הקפדה על בטיחות סביבתית[i].

למרות מצב מסוכן זה והתרעות מפורשות של "צלול", סירב משרד האנרגיה לדרוש ערבויות ובטחונות גבוהים משותפויות הגז ומסרב לתמוך בהצעת חוק  אחריות לנזקים סביבתיים (קידוחי גז ונפט בים), התשע"ז-2017, שנועד להגן על הסביבה והכלכלה מפני נזקים.

מבקר המדינה העריך את נזקי הדליפה בכ-200 מיליון שקל לשנה למשך 20 שנה. עבודה בהזמנת משרד האנרגיה (סא"ס) סיפקה הערכה דומה[ii].

"בתפקידך כיו"ר מועצת הנפט, זוהי חובתך לצמצם את הסיכונים ולהגדיל את הביטחונות מפני נזקים כלכליים שעלולים להתרחש בעקבות אסון קידוח ולא להמשיך ולהתעלם מהכתובת שעל הקיר", כתבה "צלול".

[i] הפעם בשל חריגה/אי עמידה במבחני לקידוחים גז ונפט (Mechanical Integrity Tests) ב-8 אתרים שונים.

https://kdvr.com/2018/12/14/noble-energy-receives-biggest-fine-from-colorado-regulators-in-2018/

[ii] הערכת הנזק ההפחתה בתועלות לציבור מאירוע שפך של 21 אלף חביות נפט המגיעות לחוף (הסתברות של  1-100 שנה) הינה – של 11 מליארד ש"ח. שיקולים כלכליים בפיתוח מקורות דלק בים, 2016 – סדן לוונטל בע"מ, עבור משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים. בתוך "סקר אסטרטגי סביבתי לחיפוש של נפט ושל גז טבעי בים" – גאופורספקט מעמוד 95.

http://archive.energy.gov.il/Subjects/OilSearch/Documents/SEA/SEA16_for_Public_remarks_230616.pdf

לעמדתנו זו הערכה שמרנית כיון שאינה כוללת את כל המרכיבים של פגיעה בסביבה ובבריאות הציבור, שלא כומתו במסגרת עבודה זו.