"צלול" לדנציגר: מחדלים חמורים בעת הנחת צנרת ליוויתן בים

 

עמותת צלול פנתה במכתב למנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, ישראל דנציגר ולמכותבים נוספים בדרישה לבדוק חריגות ומחדלים בעת הנחת צנרות הקידוחים בים. לדברי "צלול" אין שום המפקח על העבודות בים במטרה לוודא שהן אינן פוגעות בסביבה הימית הרגישה.

המכתב:

לעמותת צלול הגיע מידע בדבר חריגות ומחדלים חמורים בעבודות הנחת הצנרת להפקת הגז משדה לוויתן, ובדבר מחדלים בניטור ובפיקוח על הצנרת מאסדת תמר. עובדה זו מדאיגה במיוחד לאור העובדה שהעבודות יהפכו אינטנסיביות יותר ויותר בשנים הבאות, לא רק באתר קידוח ליוויתן אלא גם בכריש ותנין ולאור העובדה שהמשרד להגנת הסביבה בודק פליטות והזרמות בלבד, ובפועל אין שום גוף המפקח על העבודות במטרה לוודא שהן  אינן פוגעות בסביבה הימית הרגישה. בהכנת התנ"ס הושקעו מאמצים ואמצעים רבים. באם אין גוף המפקח על יישום עקרונותיו הרי שכל העבודה הייתה לשווא ואסון לסביבה הימית הוא עניין של זמן בלבד. להלן מספר דוגמאות:

  1. לצורך הקמת הצנרת להפקת הגז וסימון התוואי מהחוף, הונחה בים שרשרת מצופי ענק, שלא סומנה בתאורה שתמנע פגיעת דייגים וכלי שיט אחרים הנעים בלילה בים. מעשה זה מהווה עבירה על החוק לפי תקנות הבטיחות בשיט לפיהם יש לסמן מכשול ימי ולהודיע עליו לרספ"ן. יש לסמן את האזור במהירות האפשרית.
  2. עבודות להטלת סלעים לכיסוי תוואי הצינור מתבצעת באמצעות 5-6 כלי שייט גדולים בעלי מערך עגינה כבד ואינטנסיבי. העבודות מתבצעות בניגוד גמור להוראות התנ"ס האוסר הטלה באזור של מצע קשה, הידוע כרגיש במיוחד. אין הקפדה על עומק ההטלה המותרת וכן על הצורך להשתמש בסלעים הנקיים מחומרים ואורגניזמים ולמנוע זיהום והרחפה. בנוסף, לא קיים פיקוח על הצורך ליצור מעקפים על אזורי המצע הקשה בעת הנחת הסלעים. יש לאפשר לפקחים לבדוק את יישום הוראות התנ"ס.
  3. פקחים על-פי חוק התכנון והבניה אינם נוכחים באתר העבודות (אין להם יכולת להגיע אליו). יש להעביר את סמכויותיהם של פקחים אלה ליחידה הארצית להגנת הסביבה הימית או ליחידה הימית של רט"ג.
  4. לא נאסרה כניסה של ספינות דיג וספינות מכמורת לאתר העבודות. סירות אלה גוררות רשתות שעליהן משקולות שעלולות לגרום לסדקים ולשברים בצינור הגז, עובדה שתגרום לדליפה של גז או קונדנסט. יש לאפשר לפקחי רט"ג למנוע כניסה לאתר העבודות ולפגישה.
  5. ידוע, שסדק/שבר בצינור הגז מאסדת מתמר, בין האסדה לחוף, בעומק 70-80 מטר, התגלה ב-2017. למרות זאת הצינור טרם נבדק לכל אורכו, לא ידוע מה גרם לשבר וכיצד טופל. מחוות דעת נוספת שקבלה "צלול" עולה, כי אירוע שבר במעטפת הצינור יכולה להעיד על חבלה חמורה שיכלה לגרום גם לעיוות, לסדק או להגברת קורזיה של הצינור עצמו. יש לבדוק את הצינור בדיקה יסודית, כולל בדיקה פנימית Smart PIG (Smart Pipeline Inspection Gauge ).