"צלול" לשר אלקין: מחירי הדלק בירידה. יש לבדוק את מכלי האגירה

לאור ירידת מחירי הדלקים, המביאה לרכישה מוגברת של דלקים על-ידי חברות שונות, האוגרות אותם בציפייה לעליית מחירים עתידית.ביקשה עמותת צלול מהמשרד להגנת הסביבה כי  יגביר את הבדיקות שהוא מבצע בחוות המכלים, מסופי הדלק ותחנות הדלק. 

לדעת "צלול", קיים חשש שכדי לצבור כמויות גדולות ככל האפשר, החברות ישתמשו גם במכלי אחסון שיצאו מכלל שימוש, או שימלאו מילוי יתר את המכלים התת קרקעיים והעיליים שברשותם. פעולות אלה עלולות לגרום לדליפת דלק מתוך המכלים לסביבה, לזיהום קרקע, לזיהום מי התהום ולפליטת אדי דלק רעילים לאוויר.

מנתוני המשרד להגנת הסביבה עולה, שברחבי הארץ כ-35 חוות דלקים, בבעלות תש"ן, קצא"א, בז"ן, חברת חשמל, חברות הדלק ורשות שדות התעופה. בנוסף, ברחבי הארץ מכלים רבים נוספים וכן כ-1,600 תחנות דלק, ציבוריות, מפעליות, צבאיות וכן תחנות בקיבוצים ובמושבים. חלקם לפחות אינם בשימוש ועלולים  להפוך למוקד סכנה.

במכתבה ציינה "צלול", כי בימים אלה בהם המדינה כולה מגויסת להצלת בריאות הציבור מפני וירוס הקורונה, אסור לגרום לפגיעה סביבתית ולזיהום שיפגע באלפי אזרחים, גם לא בעבור הרווח הרב הטמון בפערי מחירי הדלקים. לאור הקשר ההדוק בין סביבה נקייה לבריאות הציבור, "צלול" סבורה כי על המשרד להגנת הסביבה להתייחס למשימתו כאל קידום רפואה מונעת והגנת שלום הציבור, ולהקפיד שבעתיים במניעת מפגעים מיותרים בחסות המגיפה. בכך אפשר יהיה עזור לחיזוק החוסן הלאומי ולהורדת העומס בבתי החולים.

בנוסף, חזרה "צלול" על עמתדה לפיה יש להחזיר לעבודה סדירה  את עובדי המשרד להגנת הסביבה ובמיוחד את מפקחי המשטרה הירוקה, ולהכריז עליהם כעל עובדים חיוניים למשק. "העובדה שכ-80% ממפקחי המשטרה הירוקה הוצאו לחופשה היא מסוכנת, פותחת פתח לעבריינות סביבתית בחסות הקורונה בכל התחומים, ואף עלולה לעלות בסופו של דברי בחיי אדם", כתבה "צלול".