"צלול" לאלקין: התרחיש בתרגיל הלאומי היה מקל מדי

עמותת צלול מבקשת להודות לך ולצוות משרדך על הזמנתה כמשקיפה ב"תרגיל החירום הלאומי", ועל הזמנת ארגוני סביבה נוספים כמתנדבים לטיפול בחופים. הזמנה זו אינה ברורה מאליה לנוכח הביקורת של עמותת צלול על התנהלות המשרד לגבי אי עמידתו המספקת על חובתו לפקח על הקידוחים הימיים, חוסר המוכנות למקרה חירום (הדחייה המתמשכת בקידום חוק התלמ"ת למרות דו"ח חמור של מבקר המדינה בנושא מ 2013) ועמדתו התומכת במיקום אסדות הקרובות לחוף, המאיימות על הים ועל בריאות האזרחים.

"צלול" מבקשת לציין לטובה את תרומתם ומעורבותם הגבוהה של סגן השר, ח"כ ירון מזוז ושל מנכ"ל המשרד, ישראל דנציגר בתרגיל.

יחד עם זאת. עמותת צלול מבקשת להביע את אכזבתה מדחיית הצעתה לממן את הזמנתו את פרופ' ריצ'רד שטיינר, כמשקיף וכיועץ בתרגיל. לפרופ' שטיינר ניסיון של למעלה מ-40 שנה כיועץ לממשלות בעקבות אסונות קידוח ושמן, בהם אסון אקסון ולדז (1989), אסון מפרץ מקסיקו (2010), התנגשות מכלית אירנית בים סין שגרמה לשפך קונדנסט (2018) ועוד. חוסר הנכונות לשמוע את דעתו מטרידה ומעידה על החשש של משרדכם להתמודד עם ביקורת מקצועית בונה, שכל מטרתם להגן על הים ועל בריאות הציבור וסיוע לכם במשימתכם החשובה.

לדעת עמותת צלול, התרחיש איתו התמודד התרגיל היה מקל מדי ונמנע מלעסוק בסיכונים האמתיים שעל הפרק, ובכך חטא למטרתו. התרחיש שנבחן כלל התנגשות בין האנייה המגזזת של חברת חשמל, במרחק של כ- 10 ק"מ מחדרה, לבין אוניית מזוט, פגיעה במיכל דלק גולמי בנפח של כ- 15,000 טון, שאיבת 10,000 טון והעברתם לתש"ן באוניות, (לא תורגל בפועל) ושפך של 5,000 טון מזוט לים, תוך זיהום החופים מחדרה ועד לחוף הבונים:

  1. התרחיש הנבחר היה מקל בצורה מדאיגה מבחינת היקף הזיהום, סוג החומר שנשפך וכמותו.
  2. לא נבחנו תרחישים משמעותיים: שריפה, זיהום אוויר (זיהום אויר כבד במיוחד צפוי מדליפת קונדנסט, כשחצי מהכמות צפוי להתאדות ולהפוך לענן רעיל ונפיץ. וגם המזוט – עלול לסכן את המתנדבים ואת תושבי מישור החוף), פגיעה בהרבה בעלי חיים, אימון גם בלילה ועוד.

3.מבחינת תרגול בחוף – הזיהום לא סומן, כך שלא ניתן היה לבדוק את יעילות התרגול וחוסמים לא נפרסו (רשימה ארוכה של רשמים ופידבק מכלל התרגיל תועבר באופן מסודר ליחידה הארצית להגנת הסביבה הימית).

  1. התרגיל כלל, אמנם, שיתוף פעולה בין המשרד להגנת הסביבה לחיל הים, רט"ג, נובל אנרג'י, חברת חשמל ומתנדבים, אך התרחיש המקל ואי התמודדות עם הנושאים החסרים פגמו באיכות התרגיל ובאפקטיביות שלו.

לדעת עמותת נוכח הפגמים הרבים בתרגיל:

  1. יש לקיים תרגיל נוסף בזמן הקרוב הלוקח בחשבון את האיומים האמתיים ולא איומים מקלים.
  2. על המשרד להגנת הסביבה לגייס ללא דיחוי מומחה בינ"ל בלתי תלוי להתמודדות עם אסונות ימיים, ובראשם תרחיש של שפך קונדנסט, ולהטיל על המומחה לקבוע את התרחיש לתרגיל הבא.
  3. על המשרד לפעול בכל כוחו לקידום חוק התלמ"ת, תוספת תקני כוח אדם, רכישת הציוד הנדרש והשלמת בינוי תחנות חירום בצפון ודרום מישור החוף, כנדרש. לאור התלות המוחלטת של ישראל בהתפלה ולאור העובדה ש 99% מהסחר בישראל הוא דרך הים, שני שימושים מתוך רבים אחרים, המחייבים ים נקי, אשר להם משקל וחשיבות אסטרטגית עליונה לביטחונה של המדינה ולכלכלתה, אחריותכם להמחיש את התמונה הרחבה, גם אם הנושא לא מעניין את הממשלה והאוצר כ"סביבתי".