"צלול" לאיגודן: באחריותכם למנוע את המשך זיהום נחל אחיה (היובל המערבי של הירקון)

עמותת "צלול" שלחה מכתב להנהלת השפד"ן ובו דרשה שתעמוד בהתחייבותה לנקות את נחל אחיה (אחד מיובלי הירקון) ולהשיב את המצב לקדמותו כפי שהתחייבה. לדעת "צלול" לא יעלה על הדעת שאיגוד ערים מזמין עבודות לא מפקח עליהן ויוצר בכך מפגעי סביבה חמורים.

במכתבה כתבה "צלול": "לעמותת צלול נודע שבמסגרת עבודות שמבצעת חברת "איגודן" לחיבור בין מכון טיהור שפכים (מט"ש) הרצליה לקו ביוב A, הכוללת חפירת פירים, נגרם נזק רב לנחל אחיה – יובלו המערבי של הירקון כתוצאה מהזרמת בנטונייט לאפיק הנחל. את העבודות עבור "איגודן"מבצעות החברה הקבלנית "אשטרום" ו"חי דולב", בפיקוח של חברת הניהול "אפשטיין".

בנטונייט הוא מינרל שאמנם אינו נחשב כרעיל או כמזהם, אך הוא משמש כחומר איטום המונע חלחול של מים ומכאן שהזרמתו לנחלים משמעותה נזק רב לנחל ופגיעה קשה בחי ובצומח שבו. לא רק זאת, שורה של חוקים, ביניהם חוק הניקיון וחוק המים אוסרים הטלה, השלכה או הזרמה של כל חומר ונוזל לנחלים, ללא אישור.

במסגרת סיור שערכה עיריית רמת השרון באזור במאי 2022 דווח שנמצאו שאריות של חומר חרסיתי שזלג מהאתר לכיוון תעלת הניקוז בכיוון דרום. לדעת נציגי העירייה חומר זה עלול לגרום לאיטום ולנזק לנחל. מדוח של רשות ניקוז ונחלים ירקון עולה שהקבלן שמעסיק האיגודן אינו מקפיד על עבודה נקייה וכי לנחל הוזרמה כמות משמעותית של בנטוניט, שיוצרת מפגע ניקוזי וסביבתי רבוכי הקבלן המבצע התחייב לפנות את הבנטונייט, אך למרות הבטחתו לא עשה זאת עד לעצם היום הזה.

לאחרונה, ורק בעקבות דרישות חוזרות מרשות הניקוז, עיריית רמת השרון ומחאה ציבורית, שלח מנהל פרויקטים ב"איגודן" אודי קרמר, מכתב לרשות ניקוז ירקון, ובו התחייבות לשורה של פעולות באם המפגע לא יוסר עד ה-1 בספטמבר 2022. עמותת צלול דורשת מהנהלת האיגודן, שהיא מזמינת העבודות ולכן אחראית להן, לעמוד בהתחייבות זו ולהדק את הפיקוח על פעולות הקבלנים שהיא מעסיקה. לא יעלה על הדעת שעבודות שבאחריות איגוד הערים יבוצעו תוך פגיעה בחוק, זלזול במשאבי טבע ופגיעה חמורה בנחל ובסביבה כולה".