"צלול" וארגוני סביבה: הגיע הזמן לאכוף את החוק על בעלי הקרקע במפרץ עכו

עמותת צלול וארגוני סביבה מובילים בגליל המערבי שלחו מכתב למנהל רשות המים, גיורא שחם, ובו דרישה לקבל מידע בדבר התקדמות המהלכים לניקוי הקרקעות המזוהמות של מפעל תעשיות אלקטרוכימיות במפרץ עכו, בבעלות חברת דלק ים מעגן ובבעלות חברת גב-ים: "צלול" והארגונים בקשו לדעת האם הושלם סקר הקרקע שאת ביצועו דורשים רשות המים והמשרד להגנת הסביבה מאז 2014, האם הושלם סקר הסיכונים והאם הוחל בתכנון פרויקט הניקוי?

לדעת "צלול", באם לא חלה התקדמות משמעותית בנושאים אלה, הגיעה העת שמשרדי הממשלה כרגולטור וכמי שאחראים על שלומו ובריאותו של הציבור, יפסיקו את "שיתוף הפעולה" עם גרירת הרגליים של חברת דלק ים מעגן וחברת גב ים, וידרשו את הניקוי לאלתר. אמנם חברת דלק מעגן אינה זו שזיהמה את הקרקע, אך היא רכשה אותה מידי המפרק בידיעה ברורה שמדובר בקרקע מזוהמת, ולכן על אחריותה לנקותה. באשר לחברת גב ים, היא הבעלים של הקרקע מזה שנים רבות ולמרות זאת לא דאגה לשמור עליה מפני זיהום. כבעלים יש לה אחריות ישירה למנוע את המשך הזיהום ואת זליגתו לים. 

בתשובה למכתב "צלול" מיום 25.7.18, השיבה רשות המים: "קצב ביצוע העבודות אינו הקצב הרצוי, אולם עד כה הדברים מתבצעים בצורה מקצועית ואנחנו עוקבים אחר הנושא ומוודאים שהדברים יעשו. במידה ואכן הרשויות ישתכנעו שאין בכוונת דלק מעגן לבצע את הנדרש ממנה, יישקלו המשרדים לבצע אכיפה בכלים הרגולטורים שיש בידם".

עמותת צלול והארגונים האחרים סבורים, כי חברת דלק וחברת גב ים אינן מבצעות את העבודות בקצב הרצוי וכל מהלכיהן מעידים על-כך שהן מבקשות לדחות את הניקוי עוד ועוד. כנראה, מתוך תקווה שכל הזיהום יזלוג לים, עובדה שתקטין את עלות הטיפול בקרקע. מכאן, שהגיע העת לפתוח בהליכי אכיפה בכלים הרגולטוריים, כנגד שתי החברות ולמנוע מהן את האפשרות להמשיך לפגוע בבריאות הסביבה הימית ובבריאות הציבור.

עוד כתבה "צלול", כי ככל שרשות המים לא תנקוט בצעדים ממשיים על-פי סמכויותיה לתיקון המעוות, היא תשקול נקיטה בהליכים משפטיים כנגד כל אחד מהצדדים האחראיים למחדל  המתמשך, לרבות הגשת תובענה קבוצתית כנגד בעלי הקרקע.