"צלול" דורשת טיפול במי התהום בסמוך לאתר המזבלה של נתניה

עמותת צלול דורשת ממשרד הבריאות ומרשות המים לטפל באופן מיידי במי התהום שחברת "פלנטקס" מנתניה  זיהמה במשך שנים. לדברי רכז הים של עמותת צלול, ד"ר יובל ארבל, הממצאים באזור ממחישים עד כמה אוזלת ידה של המדינה, אל מול התנהלות חסרת אחריות של המפעלים המזהמים, יוצרת זיהום מסוכן הנותר לעשרות שנים בקרקע במי התהום, ועכשיו התגלה שהוא גם דולף לים.

"צלול" דורשת שהטיפול במי התהום יעשה בצורה הטובה ביותר וללא כל דיחוי נוסף, שקיפות של כל הנתונים שנאספו על ידי החברה לשירותי איכות הסביבה ורשות המים, ופרסום דוח מצב של התקדמות הטיפול בזיהום לכל הפחות כל חצי שנה.
רשות המים יחד עם עמותת צלול והחברה לשירותי איכות הסביבה, בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה ביצעו דיגומים בחוף הים ובחול באזור המזבלה בדרום נתניה בעקבות דיווחים על ריחות חריפים וזיהום באזור. 
תוצאות הדגימות מצאו חומרים מסרטים כדוגמת בנזופירן ובנזן. בחלק מהחומרים אי אפשר היה לקבוע את הריכוז ולרובם אין תקני סף מאחר והם לא אמורים להיות בסביבה הימית. בירור שערכה רשות המים גילתה שמקור החומרים עלול להיות במפעל "פלנטקס" של חברת טבע שפעל באזור. בעקבות גילוי החומרים הורתה רשות המים על ביצוע חקירה ראשונית של אי איכות המי התהום באוזר בורות פלנטקס וכן חקירה של מי התהום החופיים במורד הזרימה.
לדעת רשות המים תהליך השיקום צפוי להמשך מספר שנים והטיפול בזיהום יתבצע בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.