"צלול" בתגובה לתוכנית ניהול הפסולת של המשרד להגנת הסביבה: יש לזרז את הביצוע ולמנוע הקמת משרפות

המשרד להגנת הסביבה פרסם עוד  תוכנית לטיפול בפסולת שבמרכזה צמצום ניכר של הטמנת הפסולת, עידוד מיחזור במגזר הביתי ועידוד כלכלה מעגלית – שמשמעותה נסיגה מהקמת שורה ארוכה של משרפות פסולת להן התנגדה "צלול".

בתגובה לתוכנית אמרה "צלול" שאומנם מדובר בקפיצת מדרגה חשובה שמציבה את ישראל בשורה אחת עם מדינות אחרות בעולם שתבטיח ניצול של מיליוני טון חומר גלם שנזרקים כיום לפח ומוטמנים בשטחים הפתוחים, עם זאת המשרד ממשיך לקדם הקמת משרפת פסולת במישור אדומים ומציב לוח זמנים רחב מדי ליישום. "צלול" מסכימה אם ההנחה שנדרש מאמץ ראשוני להטמעה, אבל זמן התארגנות של 10 שנים משמעותו בזבוז זמן יקר. "צלול" קוראת לשרה, גילה גמליאל, להפעיל את כוחה הפוליטי ולוודא שהתוכנית תתחיל להתיישם עוד בקדנציה הנוכחית וקוראת למשרד להגנת הסביבה לעצור את הקמת משרפות בכול הארץ.