"צלול ברשויות" – מיזם חדש לקידום מצוינות סביבתית ברשויות המקומיות

 עמותת "צלול" מזמינה רשויות מקומיות לענות לקול קורא – "צלול ברשויות" המציע כלים להתמודדות ומניעה של זיהומי ים, חופים ונחלים, ניהול יעיל וסביבתי של מערך הפסולת, הגנה על ערכי טבע ונוף ושמירה על בריאות הציבור.

המיזם יסייע לרשויות לשפר את ביצועיהן הסביבתיים ולהיערך למשבר האקלים באמצעות הענקת ידע, כלים מקצועיים ודרכים מעשיות להתמודד עם משברי הסביבה והזיהום. המיזם מציע את שירותיו לכלל הרשויות במדינה, ותמיכה מוגדלת לרשויות שמעוניינות לקחת חלק בתהליך עמוק יותר.

במסגרת המיזם, רשויות מקומיות יכולות להגיש מועמדות לקבלת ליווי מקצועי של שלוש שנים בתקציב של עד 300,000 ש"ח. המטרה היא להעניק לרשויות כלים, הכשרות וידע מקצועי לטיפול באתגרים סביבתיים באמצעות פרקטיקות חדשניות.
עמותת "צלול" מציעה את הניסיון שצברה במשך 25 שנים בעבודה עם רשויות מקומיות במיזמים סביבתיים, במטרה לסייע להן לשפר את ביצועיהן הסביבתיים.
המיזם מתבצע בשיתוף עם ארגון "חיים וסביבה" ובתמיכת האיחוד האירופי.