"צלול" ביקשה להצטרף לעתירת ה"שומרוני הטוב" במעמד של ידיד בית המשפט

עמותת "צלול" ביקשה מבית המשפט לצרפה כצד לעתירה במעמד של ידיד בית משפט בעתירה כנגד הקמת מתקן להשבת פסולת באתר השומרוני הטוב. לדעת "צלול" היעוד של התוכנית הוא להקמת מטמנת פסולת ולא להקמת מתקן תרמי, מכאן שהקמת מתקן תרמי כמוהו כסטיה ניכרת מהתוכנית וחריגה מסמכות.

לדברי "צלול", יש לה ניסיון ארוך שנים במאבק לקידום מדיניות ממשלתית ראויה לטיפול בפסולת, וזאת לנוכח הנזקים האדירים לחיי אדם ולבריאותו ולבריאות הסביבה הימית והיבשתית, לרבות זיהום חמור של הקרקעות, מי התהום, הים והאוויר, שנגרמים בעקבות העלייה בכמויות הפסולת והטיפול הלקוי בה. עוד כתבה "צלול", כי היא נאנקת למען יישום המדיניות שאימצה הממשלה בהלימה לדירקטיבת האיחוד האירופי לטיפול בפסולת, המציבה בראש סדר העדיפויות הפחתה במקור, שימוש חוזר, מחזור ורק לבסוף, כפתרון שיורי, הפקת אנרגייה מפסולת והטמנה.

את העתירה הגישו עמותת "ירוק עכשיו", ועד כפר אדומים, ועדת שכונת אלון בכפר אדומים, וועד מצפה יריחו. העתירה הוגשה כנגד עיריית מעלה אדומים, המשרד להגנת הסביבה, משרד האוצר והמנהל האזרחי ביהודה ושומרון.