"צלול" בדיון בוועדת הכלכלה: "הגנה על משק המים באמצעות חסכון ומניעת זיהום ים"

עמותת "צלול" שלחה ל"וועדת המשנה לפיקוח על היערכות משק המים במצב מלחמה", המלצה לשורה של שאלות שיש לשאול את רשות המים, מקורות, חברות ההתפלה ותאגידי המים:

הגנה על מתקני ההתפלה מפני זיהום ים: אירוע מכוון, או בשגגה, כמו למשל אסון זיהום של מכלית דלק גדולה (5,000 טון) או של חלק מתכולתה, ליד אשדוד או אשקלון, עלול לפגוע בכל מתקני ההתפלה (כאשר חלקיקים משפך הדלק יגיעו אל פתחי היניקה), ולהשבית את פעולתם למשך ימים ושבועות. מהידוע ל"צלול", אין למתקני ההתפלה, או לרשות המים, אפשרות לזהות הגעה של זיהום אל פתחי היניקה ולכן כאשר קיים מידע או חשש לשפך נפט בקרבת מתקן התפלה – הוא מושבת. מספר החלטות ממשלה בנושא[1], ביניהן חקיקת חוק התלמ"ת, לא קוימו למרות חשיבותן הרבה. בנוסף, נדרש תקציב של כ-100 מיליון שקלים להשלמת ההיערכות המינימלית הדרושה.

השאלות שעל הוועדה לשאול:  

 • האם בכוונת רשות המים והמשרד להגנת הסביבה להגביר את הכוננות וההיערכות לזיהוי זיהום ים ולמניעתו והאם קיים תיאום בין רשות המים, המשרד להגנת הסביבה, צה"ל, רשות הנמלים, המכון לחקר ימים ואגמים (חיא"ל), האקדמיה והסוכנות האירופאית?
 • האם קיימת היערכות למניעת פיגוע סייבר שישבש את הפעלת מתקני ההתפלה, מתקני ההפקה ואספקת המים וכיצד ישראל נערכת למנוע איום זה?
 • האם קיימים גנרטורים מוכנים להפעלה לצורך אספקת חשמל?

 אוגר תפעולי זמין במאגרי החירום ומאגרי מי התהום

 • מהו המצב התפעולי של מאגרי החירום ומי התהום?
 • מהו תרחיש הייחוס של פגיעה בשרשרת אספקת המים. מה תוכנית הפעולה לתרחישי הייחוס השונים?
 • מהי יכולת האספקה השעתית לערים גדולות ולישובים מנותקים?

בארות הפקת המים

 • האם קיימת היערכות לאספקת מי קידוחים ובארות למקרה של הפסקת פעילות מתקני ההתפלה בעקבות מתקפת סייבר או זיהום ים?
 • האם קיימת היערכות להסבת בארות לאספקת מים לחקלאות – למי שתייה?

 ניהול ביקושים ותקנות צריכת מים בשעת חירום

 • האם קיימות תקנות מוכנות לשעת חירום לצמצום בצריכת מים במגזר הביתי, העירוני החקלאי והתעשייתי במטרה לשמור על מאגרי החירום, ומאגרי מי התהום?
 • האם קיימים כלים לניהול ביקושים (היטל על צריכה מופרזת) למניעת השקית גינות ותיעדוף אספקת מים להשקיית ירקות, מטעים ופרדסים (לצורך ביטחון מזון), למניעת נזק של מאות מיליונים לחקלאים בעקבות ייבוש מטעים ופרדסים?
 • האם קיים תיעדוף באספקת המים למגזר החקלאי?

[1]  תלמ"ת – תוכנית לאומית למוכנות ותגובה לאירוע זיהום ים בשמן.