פרשת היטל ההזרמה

השפד"ן משיג פטור מתשלום

היטל הזרמה מוטל על רשויות ומפעלים המזרימים מזהמים לים. מטרת ההיטל היא לבטא את הנזק שגורמת ההזרמה לסביבה ולציבור. כספי ההיטל מוכנסים לקרן המשמשת להגנה על הים.

ביוני 2011, הצליחה הנהלת השפד"ן לשכנע את ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לפטור אותה מתשלום היטל הזרמה לים (מוטל על כל מי שמזרים קולחים לים התיכון, גם אם יש לו היתר), באמצעות פטור, שתוקפו פג בסוף דצמבר 2012. עמותת "צלול" התנגדה  לפטור והתנגדה בכל תוקף להארכתו. לדעת "צלול", הארכת הפטור משמעותה מתן "פרס" לשפד"ן, המזהם את הים במשך שנים רבות ומתחמק מחובתו להפסיק את הזיהום באמצעות סחבת וגרירת רגליים.

ארדן תומך בשפד"ן ופוגע בסביבה

כמה ימים לפני תום כהונת הכנסת ה-18, באוקטובר 2012, הודיע השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, שבכוונתו לכנס את ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. המטרה המוצהרת הייתה קיום דיון עקרוני בנושא ההיטלים, זאת בשעה שהיה ידוע לכל, כי מטרת הישיבה היא לקדם תיקון לתקנות כך שיאפשרו לשפד"ן דחייה נוספת בתשלום ההיטל. הודעה זו באה למרות חוות דעת של  משרד המשפטים לפיה מתן דחייה לשפד"ן עלולה לפתוח פתח למזהמים נוספים לבקש דחיות ופטורים מתשלום, ולמרות התנגדות הוועדה למתן היתרי הזרמה למתן פטור לשפד"ן. ההסבר שנתן ארדן היה, שההיטל יחייב להעלות את תשלומי המים והביוב של תושבי גוש דן. הסבר תמוה  על רקע העובדה, שתפקידו של השר להגנת הסביבה הוא לדאוג לסביבה ולא לספק תירוצים למזהמים.

במטרה למנוע את כינוס הישיבה כתבה עמותת "צלול" מכתבים ליו"ר הכנסת, ח"כ ראובן ריבלין, ולמשרד היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין, בהם ביקשה  למנוע את כינוס ישיבת הוועדה. במכתבים טענה "צלול", כי כינוס הוועדה לפני מינוי שר חדש ולפני כינוס וועדת פנים והגנת סביבה חדשה, הוא מהלך לא דמוקרטי, שיש להתנגד לו בכל תוקף. דרישה זו של צלול זכתה לתמיכת כל שאר ארגוני הסביבה, שגם הם סברו שמדובר בהליך לא דמוקרטי, שיש למנעו בכל תוקף.

נצחון ל"צלול", היועמ"ש מתנגד לפטור

ואכן, כמה ימים אחר כך, התקבל מכתב ממשרד היועץ המשפטי לממשלה, ובו הודעה לפיה אין בכוונת ארדן לכנס את הוועדה במטרה לקדם תיקון בתקנות באופן שיביא לדחיית מועד החיוב. אין ספק, שדחיית הישיבה וחוסר הצלחת הנהלת השפד"ן לסדר לעצמה דחייה נוספת מתשלום, הם ניצחון גדול לעמותת צלול, שהתגדה לפטור.

השפד"ן עותר לבג"ץ

בסוף 2013 הגישה הנהלת השפד"ן עתירה לבג"ץ כנגד השר להגנת הסביבה, עמיר פרץ, במטרה לחייבו לדחות את התשלום בשנה נוספת. עמותת צלול הגישה בקשה להצטרף לעתירה כידידת בית המשפט. יש לציין שבמהלך 2013 העביר השפד"ן את תשלומי ההיטל לוועדה למתן היתרים. עד לסוף 2013 העביר השפד"ן שלושה תשלומים, סה"כ 12 מיליון שקל.

השפד"ן התחייב לסיים את הקמת המעקלים עד לספטמבר 2015 ולהתחיל בפיילוט שימשך כשנה. "צלול" עוקבת אחר העבודות.