דרכים להפחתת פסולת הפלסטיק בים ובחופים 2016

דרכים להפחתת פסולת הפלסטיק בים ובחופים 2016

העבודה דרכים להפחתת פסולת הפלסטיק בים ובחופים 2016 מתארת את נזקי הפלסטיק לסביבה הימית והחופית. מציעה לממשלה, לרשויות ולציבור דרכים להתמודד עם נזקיו ואף למנוע אותם. בסוף העבודה מרוכזות דוגמאות למהכלים שננקטו באירופה במטרה להפחית את זיהום הפלסטיק ופורסמו בעבודה של ארגון מרליסקו.