עתירה נגד אישור מסמך המדיניות למרחב הימי

"צלול" הגישה עתירה כנגד הוועדה לשמירת הסביבה החופית והמועצה הארצית לתכנון ולבנייה בדרישה לתקן את מסמך המדיניות למרחב הימי כך שיתאים למחויבות הממשלה לצמצם את תרומת ישראל לפליטת גזי חממה ולהיערך למשבר האקלים. לטענת "צלול" המסמך מתעלם ממשבר האקלים ומקדם מדיניות שרק תחריף את עוצמתו – בניגוד לשכל הישר ובניגוד למחויבות הממשלה להגן על אזרחיה ובניגוד להתחייבות ישראל באמנת פריז.