"צלול" בעתירה מינהלית: המשרד להגנת הסביבה מוותר לנובל אנרג'י על 100 מיליון שקל

עמותת צלול הגישה עתירה מנהלית בדרישה לחייב את המשרד להגנת הסביבה להטיל על חברת נובל אנרג'י עיצומים כספיים בעקבות זיהום האוויר מאסדת תמר, תוך הפרה מתמשכת של חוק אוויר נקי. זאת לאחר שהאסדה מופעלת מאז הקמתה בלי היתר פליטה

 

העתירה המנהלית הוגשה נגד ראש אגף איכות אויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה, ונגד השר להגנת הסביבה, שנמנעים מלהטיל על חברת נובל אנרג'י עיצומים על הפעלת אסדת תמר ללא היתר פליטה. את סכום העתק של העיצומים, הקבוע בחוק, העומד על כ- 100 מיליון ש"ח ניתן להשקיע,  בין היתר, בתחום איכות הסביבה. בעתירה טוענת צלול, כי ההתעלמות מהפרת החוק חמורה בעיקר לאור העובדה שבמרשם הפליטות לסביבה בשנת 2016, התפרסם כי היקף הזיהום מהאסדה עולה לאין שיעור על ההערכות הראשוניות של נובל אנרג'י.

עוד ציינה צלול, כי  העבודות אסדת ליוויתן מתוכננת במרחק של כ- 10 ק"מ מהחוף בלבד. אמנם, על-פי הבטחת המשרד להגנת הסביבה, הפליטות מהאסדה צפויות להיות נמוכות  ווכי עבודתה תופסק  ככל שהפליטות לאוויר יחרגו מהמותר על פי היתר הפליטה שיינתן לה. אך, מנסיון אסדת תמר עולה, שהמשרד לא ממהר לאכוף על נובל אנרג'י את החוק, גם כשהפער בין הזיהום הצפוי לבין הזיהום בפועל גדול.    

עו"ד ארז, קלעי ורוזן מסרו: "היעדר אכיפה על המפעל המזהם הגדול ביותר בישראל עד ימים אלה, שמבצע את ההפרה החמורה ביותר בחוק – של פעילות ללא היתר פליטה, חותרת תחת מטרות חוק אוויר נקי ופוגעת בתכלית העיצומים הכספיים, שהיא יצירת תמריץ למפעלים מזהמים להטמיע בעסק, במהירות, מערכות למניעת זיהום אוויר".