דף עמדה: עמותת צלול נגד הרחבת קידוחי הגז ויצוא הגז

לקראת הדיון במועצה הארצית שיתקיים בים ג' 1 באוגוסט 2023 מבקשת עמותת צלול  למחוק מתוכנית המתאר הארצית (תמ"א) 37 ח' את השטחים שלא נוצלו עדיין, ולא להיכנע ללחץ של חברת "שברון" ומשרד האנרגייה להגדיל עוד את ההפקה והיצוא הגז הפוסילי, וזאת כדי:
1. למנוע את הגדלת פליטות גזי החממה, זיהום ים וזיהום האוויר מהפקה ושימוש בגז מחצבי מזהם.
2. לשמור את הגז לצריכה עצמית של מדינת ישראל לדורות הבאים.

תמ"א 37ח' היא תוכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת לאספקת גז טבעי, מתגליות הגז הטבעי בים ועד למערכת ההולכה הארצית ביבשה. מטרת התוכנית ליצור תשתית תכנונית שתאפשר להוביל את הגז הטבעי מתגליות הגז, לטפל בו ולהזרים אותו למערכת ההולכה הארצית, תוך שמירה על יתירות למשק האנרגיה בישראל ולצרכנים נוספים. התוכנית כוללת מתחמים ימיים ויבשתיים למתקני קבלה וטיפול בגז מהקידוחים בים, מאפשרת הקמת מתקנים שונים לטיפול ימי ויבשתי ומתבססת על תחזיות רשות הגז הטבעי לביקושי הגז הצפויים.

לדעת "צלול" יש לצמצם את המתחמים הצפוניים – 260 דונם ביבשה ו-50 אלף דונם בים ולבטל את המכלול הדרומי שאין בו שום צורך. כבר כיום פועלים שלושה חיבורים פעילים לשלוש אסדות הפקה ולארבעה מאגרי גז בים המספקים את כל צורכי משק האנרגיה של ישראל על-פי תחזיות הצריכה בישראל, הייצוא המאושר לירדן, הרשות הפלשתינית ומצרים והמעבר לאנרגיות מתחדשות. חיבורים אלה יכולים לחבר בעתיד לעוד אסדות הפקת גז בים. זאת ועוד, מאגרי הגז הקיימים יכולים להבטיח לישראל כ-15- 20 שנות שימוש (בהתחשב בהיקפי הצריכה והייצוא המתוכננים והמאושרים). במידה וימצאו מאגרי גז נוספים עדיף לשמור אותם לדורות הבאים, למקרה שישראל לא תצליח לעמוד ביעד של 100% אנרגיות מתחדשות. חשוב להדגיש, שמצד אחד רשות הגז ומשרד האנרגייה טוענות שצריכת הגז  ב-2030 תתבסס על 70% הפקת חשמל מגז, ובאותה נשימה היא שואפת להגדיל את תשתיות היצוא. גם בעוד 25 שנה ישראל תזדקק לכמות מסוימת של גז ולכן אסור לה להיכנע ללחץ שמפעילים חברת "שברון" ומשרד האנרגייה להגדיל את הפקת הגז למטרות יצוא. זאת בנוסף לעובדה שהקידוחים ותוצריהם גורמים לפליטות גזי חממה והאסדות עצמן מסכנות את הים והחופים.

יצוין, ששר האוצר, בצלאל סמוטריץ', כתב ב-20 ביולי 2023 מכתב לראש הממשלה, בנימין נתניהו, ובו ביקש לדון באופן מידי בנושא מדיניות פיתוח משק הגז ומדיניות יצוא הגז וזאת בעקבות בקשה לייצא גז מאגר לוויתן בהיקף של 125 BCM לתקופה של 25 שנה וכן לגבי הקמת מתקן אסטרטגי נוסף לייצוא גז. הרקע למכתב הוא התנגדות של המומנה על אגף התקציבים, יוגב גורדוס, לייצא את הגז.