עמותת צלול ובני נוער בעתירה לביטול מסמך המדיניות למרחב הימי

"צלול" ובני נוער ממחאת האקלים עתרו לבית המשפט במרץ 2021 בדרישה לבטל את מסמך המדיניות למרחב הימי בשל התעלמותו ממשבר האקלים. השופט רם וינוגרד אמר בסוף הדיון שלמסמך חשיבות לעתיד מדינת ישראל. העתירה הוגשה נגד וועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחו"ף) והמועצה הארצית לתכנון ובנייה. את העתירה הגישו עורכי הדין חיה ארז וחגי קלעי ועו"ד ערן צין מהקליניקה לצד סביבתי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.

בעתירה הסתמכו "צלול" ומחאת הנוער למען האקלים על חוות דעתה של המדענית הראשית לשעבר של המשרד להגנת הסביבה, של ד"ר סיניה נתניהו, לפיה על מחברי מסמך המדיניות היה לשקלל היבטים הקשורים למשבר האקלים ולבחון את השפעתם על קביעות שנעשו במסמך המדיניות. המסמך היה חייב להביא בחשבון את הממצאים העולים מניטור הים התיכון, לרבות עליית הטמפרטורות ועליית מפלס המים, וכי יש סתירה בין המדיניות המוצעת לבין התחייבויותיה של מדינת ישראל בנושא.
 

לדעת "צלול", לוועדה לשמירת הסביבה החופית אין סמכות לאשר מסמך מדיניות להסדרת השימושים במרחב הימי וכי יש לבטל את המסמך מאחר והוא מתעלם ממשבר האקלים וממחויבות ישראל להפחית פליטת גזי חממה.

מסמך המדיניות למרחב הימי פורסם במאי 2022 בעקבות לחצי הפיתוח הרבים אתם מתמודד הים: חיפושי גז ונפט, ספנות ודיג. לדעת "צלול", המסמך נכשל במיתון הלחצים על הים ונותן עדיפות למאמצי הפיתוח ובראשם קידוחי גז ונפט.