עמדת "צלול": אין להקים תחנת כוח בצומת קסם

יש להיות קמצנים ביותר בהקמת תחנות גזיות חדשות, להשקיע הרבה יותר בהתיעלות אנרגטית ובניהול ביקושים במטרה ליישר את עקומת הצריכה. כך גם המדינה תחסוך בצורך לתכנן עוד ועוד תחנות כח, וגם הצרכנים, התעשיה והרשויות המקומיות, יחסכו בהוצאותיהם

 1. פיתוח תחנות כח לשריפת פחממנים (כולל גז טבעי) היא פעילות הרסנית כנגד האנושות ומרקם החיים בכדור הארץ, וכנגד ההסכמה העולמית על הכרח להפחתת פליטות גזי חממה. יותר משני עשורים ישנה הסכמה עולמית רחבה מאוד בקהילה המדעית הבני"ל על ההשפעות השליליות של שריפת פחממנים (פחם, נפט וגז), כמקור אנרגיה על התחממות כדור הארץ  ושינוי האקלים, שגורמים להכחדת מינים, מידבור, גלי חום, בצורות ומחסור חמור במים מצד אחד, וסערות קיצוניות, הצפות ושטפונות מצד שני. אלה גורמים לאובדן קרקעות פוריות, לרעב של מליוני פליטים, התפשטות מחלות ולאובדן חיים של רבבות. לאור זאת, גם ישראל חתומה על אמנת פריז להפחתת פליטות גזי חממה, ולראייה משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה והמועצה הלאומית לכלכלה, שוקדים על תוכניות להרחבת השמוש באנרגיה  מתחדשת, ולצמצום השימוש בדלקים פוסיליים תוכניות שאף אושרו בהחלטות ממשלה.
 1. המחסומים שהגבילו את האפשרויות לניתוק התלות באנרגיה פוסילית הולכים ונפתרים. הפקת אנרגיה מתחדשת המשולבת בפתרונות חדשים וישנים של אגירת חשמל, הופכת ליותר זמינה וזולה. אמנם העברת כל הפקת כל החשמל בארץ לאנרגיה מתחדשת ונקייה אינה אפשרית בשנים ספורות, ולכן תחנות כח גזיות קיימות ימשיכו לעבוד, ותחנות כח פחמיות המזהמות יותר יוחלופו בתחנות כח גזיות. מלבדן, לא צריך להקים עוד תחנות כח גזיות נוספות. חשמל מגגות ושדות סולאריים בשטחים מופרים יהוו מקור החשמל החדש. ניהול ביקושים והשקעה בהתיעלות, אנרגטית ייתרו את הצורך להכפיל את הפקת החשמל כל עשור (דולב וחובריו, 2013; פרואקטור וחובריו, 2015).
 1. תחנות כח גזיות נקיות יותר מתחנות כח פוסיליות אחרות (פחם ומזוט), אך גם להן יש פליטות מזהמים לאוויר (כמו תחמוצות חנקן) ופליטת גזי חממה – פחמן דו חמצני ומתאן שהינו גז חממה חזק פי עשרות מונים מפחמן דו חמצני). אמנם בתחנת הכח המטרה לשרוף את כל הגז הטבעי (המתאן), אבל בכל שרשרת ההפקה והחלוקה וההפעלה ישנם דליפות הגורמות לפליטות מתאן לאטמוספירה, וכל קילוגרם מתאן שנפלט לאטמוסיפירה שווה ערך בבחינת תרומתו להתחממות הגלובלית כמו 86 קילוגרם של פחמן דו חמצני. בנוסף, כל תחנת כח גזית מגובה בסולר, לימים ושעות בהם יש מחסור באספקת גז למערכת הארצית מסיבות שונות, או בעת תקלות או טיפולים בטורבינת הגז. שריפת הסולר בתחנה תגביר מאוד פליטת מזהמים שונים לאוויר. על כן, בכל מקרה יש לערוך תסקיר מלא לתוכנית כזו צריךלכלול סקר סיכונים לסביבה וסקר השפעות בריאותיות לתושבים בסביבת האתר.
 1. מסיבות אלו ועל מנת לעמוד ביעדי הפחתת פליטות גזי חממה עליהם התחייבה ממשלת ישראל, יש להיות קמצניים ביותר בהקמת תחנות גזיות חדשות, להשקיע הרבה יותר בהתיעלות אנרגטית וניהול ביקושים ל"ישור עקומת הצריכה. כך גם המדינה תחסוך בצורך לתכנן עוד ועוד תחנות כח וגם הצרכנים – אזרחי ישראל התעשיה והרשויות המקומיות, יחסכו בהוצאותהם.

 עמדתנו שתחנות כח גזיות חדשות יכולות לקום אך ורק במקום ובמיקום של תחנות הכח הפחמיות, שיסגרו. למתווה זה גם יתרון ברור בקווי החשמל הקיימים מהתחנות הפחמיות. מעבר לכך, יש לתכנן ולפתח את המשק על אנרגיות מתחדשות, אמצעי אגירת אנרגיה, התייעלות אנרגטית וניהול ביקושים. 

 1. חשש לזיהום מקור מים מהגדולים והחשובים במדינת ישראל – תחנת הכח המתוכננת נמצאת על גבי "אקוות ירקון תנינים" (ירת"ן) בשולי אזור הזנה של מי התהום, קרוב מאוד למספר קידוחי שאיבה ולא רחוק מאחד ממוצאי האקוויפר הראשיים – מעינות ראש העין. אקוויפר ירקון תנינים הוא שכבות גאולוגיות של גיר ודולומיט הנושאות מים המוזנים ממי גשם בשטח רחב של הצד המערבי של שדרת ההר והשפלה. אקוויפר ירקון תנינים מספק לישראל בממוצע רב שנתי כ – 330 מליון מ"ק בשנה זו כמות השווה לשליש מצריכת המים הביתית והעירונית בישראל. גם אם נתיחס רק למוצא המרכזי של האקוויפר (מעיינות ראש העיין – וקידוחי השאיבה בסביבה)  מודובר על סד"ג של 200 מליון מ"ק של שפיעה ושאיבה שנתית בטווח של קילומטרים ספורים מתחנת הכח המתוכננת.

לרב איכות המים באקוויפר ירקון תנינים טובה ביותר, ומפלס מי תהום מפני הקרקע באזור זה אינו רב, ולכן זה מקור מים רגיש, איכותי וחשוב לאספקת מים שוטפת, גם בעידן ההתפלה. זיהום ופגיעה באקוויפר זה תהווה נטל קשה להשלמת החוסר בהגברת שאיבה ממקומות אחרים, או הגברת התפלה בעלות גבוהה יותר ואיכות מים פחות טובה. אקוויפר ירקון-תנינים משמש בסיס חשוב למאזן אספקת המים לכל האזור. רזרבות במי התהום הם גם עתודת מקור מים בשנות בצורת ו/או כאשר נוצרת הגבלה בהתפלה, כלומר פגיעה במי התהום היא פגיעה בחוסן של של מדינת ישראל ובבטחון מים לתושביה.  

 1. תוכנית תת"ל 98 לתחנת כח קסם כוללת מכלי סולר של 12 אלף מ"ק, וצינרות סולר אל התחנה ובתחנה. למרות כל אמצעי ההגנה תמיד קיים סיכון לדליפה או שפך ממיכלי הסולר, שיגלשו מהמאצרה או לפגיעה וסדק בצנרת שתגרום לזיהום האקוויפר. בתקנות איכות המים הריכוז המירבי ל"שמנים" (סולר הינו חלק מהגדרה זו) הוא 0.3 מ"ג לליטר. כלומר ליטר בודד של סולר שידלוף ויחלחל אל מי התהום יכול לזהם אלפי מ"ק (או מליוני ליטר) של מי תהום המשמשים צריכה ביתית ושתייה.
 2. עמדת רשות המים מיולי 2020 העריכה רגישות הידרולוגית נמוכה יותר בחלק הצפון מערבי של שטח התוכנית, אך לא צמצמה את הסיכון לזיהום מי תהום משאר השטח. דהיינו, כ- 70% מהשטח שמתוכנן לתחנת הכח נותר כשטח המוגדר על ידי רשות המים "בעל רגישות הידרולוגית גבוהה מאד". ע"פ עמדה זו בחלק זה אין חציצה מלאה בין האקוויפר הרדוד השעון על חבורת עבדת באזור זה לבין אקוייפר חבורת יהודה, ויש בינהם קשר הדראולי. כלומר דליפת סולר אם תגיע לשטח זה עלולה לחדור ולזהם אם אקוות ירת"ן עם כל המשתמע מכך.

עמדתי היא כי גם אם ימוקומו מכלי הסולר בחלק המערבי של התוכנית, שם ע"פ ממצאי החקירה הידרלוגית ישנה חציצה אטימה, הסיכון לדליפה מפני השטח אל אקוויפר ירקון תנינים הוא לא בלתי סביר. לדעתי עמדת רשות המים מזניחה מידי את האפשרות לדליפה קטנה ממושכת שלא תנוטר או פגיעה פתאומית (מפיצוץ למשל) במיכלים שתגרום לשפך מסיבי ושבר במאצרה ולכן לזרימת סולר על פני  השטח. במקרים הנ"ל באמצעות חלחול לאורך השכבות המוליכות קרוב לפני השטח ועל פני האקוויפר הרדוד, סולר יכול להגיע אל אזור השוליים בו החציצה של שכבת הכיסוי מעל אקוות ירת"ן, אינה מלאה. באזור זה ו/או דרך סידוק חוצה שכבות הסולר עלול להגיע אל  אקוות ירת"ן המתחילה באזור זה בעומק של 60 מטר.  

מנסיוני כחוקר של אירועי זיהום מי תהום אנו מכירים תופעה של זרימה בנתיבי זרימה מעודפת גם בתווך הבלתי רווי (כלומר מעל מפלס מי תהום). זרימה כזו יכולה להיות לטרלית, גם בניגוד לטופוגרפיה המוקמית וגם בניגוד לכוון נטיית השכבות הכללית. הכל תלוי בתנאים המקומיים שנוצרו. זרימה לאורך שכבות אלוביאליות (מפלסי משקעי אפיקים קבורים) או לאורך סדקים בסלע ובסדקי ייבוש בקרקע החרסתית הם דוגמאות ידועות לזרימה מעודפת כזו.

מהירות ההסעה של מזהמים גם של שמנים בנתיבי זרימה אלו מהירה מאוד יחסית למהירות הזרימה בתווך הנקבובי. כלומר זיהום יכול להגיע מפני השטח את מפלס מי התהום הרדוד במקום זה לאחר מספר שעות או מספר ימים תלוי כמובן בעומק מפלס מי התהום מידת הסידוק ורוחב נתיבי הזרימה הנ"ל.

 1. לאקוויפר ירקון תנינים מוליכות הידראולית גבוהה ולכן זיהום נקודתי בפני השטח או באחד הצינורות הקרובים במידה והגיע אל שכבות האקוויפר המוליכות יכול להתפשט מהר יחסית לזיהום רחב היקף. מספיקה דליפה של כמה ליטר סולר מהצנרת או מתחנת כוח שיגיעו לאקוויפר על מנת לזהם מאות אלפי מ"ק של מי שתיה באזור השאיבה של קידוחי הפקה הנמצאים במרחק 1900 מטר משטח התוכנית. ישנו סיכון גם לזיהום הנחל במורד הניקוז של תחנת הכח. לאור ממצאים אלו לפני קידום התוכנית אם בכלל, יש לערוך סקר סיכונים מלא למי התהום הכולל מודל הידרולוגי מפורט ומכוייל.
 1. חשש לזיהום נחל רבה, נחל הירקון ומעינות ראש העין ופגיעה בסביבה – אקוויפר ירקון תנינים באזור מזין את מעינות ראש העין דרך קידוחי שאיבה הסמוכים למוצא הטבעי של האקוויפר, שמורת טבע יחודית וחשובה. לצד השמורה יש פארק מטרופוליני חשוב. איכות המים בבשמורה ופארק הם אבן היסוד לכל מערכת האקולוגית ולתרבות הטיול והנופש בשטחם. זיהום לנחל יכול להתרחש גם מדליפה של סולר אל תעלות המנקזות לנחל רבה – ערוץ ניקוז ראשי ומזין את נחל הירקון, ונחל המיועד לשיקום. לכן לכן יש להתייחס גם להיבטים של התפשטות דליפת דלק בזרימה עילית.
 1. לאור כל זאת, אנו ממליצים לדחות את הקמת תחנת כח גז מגובה באתר זה ואנו ממליצים לא להקים תחנות כח המובססות שריפת דלקים פוסיליים, מלבד תחנות שיחליפו את התחנות הפחמיות באורות רבין ואשקלון.

מקורות:

 1. דולב ש., סגל נ., כהן פארן י., גדי רוזנטל ג. וגבאי ד., 2013 , אפס פליטות פחמן בישראל – חזון למשק האנרגיה בשנת 2040 – הסבת משק החשמל של ישראל לנטול פליטות גזי חממה, הפורום הישראלי לאנרגיה, אוקטובר 2013. https://www.heschel.org.il/heschellib-media-story-149714 
 2. טל ע., בלונדר ב. ושלו א., 2019, חוות דעת הידרולוגית, במסגרת התנגדויות להקמת תחנת כוח "קסם אנרגיה" בחלופת מחלף קסם, נערכה ע"י אמפיביו בע"מ בהזמנת יזמות ירוקה , פברואר 2019.
 3. טל ע., בלונדר ב. ושלו א.,2020, חוות דעת הידרולוגית, במסגרת התנגדויות להקמת תחנת כוח "קסם אנרגיה" בחלופת מחלף קסם, נערכה ע"י אמפיביו בע"מ בהזמנת עיריית ראש העין, אפריל 2020.

4. פרואקטור ג., אקוטריידרס בע"מ ו Environment & Energy Ricardo, 2015,  בחינת הפוטנציאל להפחתת פליטות גז חממה והמלצה ליעד לאומי לישראל, המשרד להגנת הסביבה, ישראל. 256 עמ'. https://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801-p0900/p0823.pdf

כלכליסט: הות"ל אישרה את הקמת תחנת הכוח. "צלול" התנגדה

הועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) אישרה להפקיד את התוכנית להקמת תחנת כוח באזור ראש העין; התושבים טוענים שהאישור ניתן בהתעלם מאיזורי מגורים ומסחר שהמרחק שלהם מהתחנה יהיה מזערי; עמותת צלול הגישה אף היא התנגדות וטוענת שאין לאשר תחנת כוח חדשה מבלי להתנות זאת בסגירת תחנה פחמית