דף עמדה: "צלול" דורשת להרחיב את חוק השקיות

עמותת צלול, אשר קידמה בשיתוף המועצה לישראל יפה את חוק השקיות האוסר על חלוקה בחינם של שקיות פלסטיק, מבקשת מהמשרד להגנת הסביבה לכלול לאלתר שינויים מהותיים נדרשים בהרחבת החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד פעמיות, התשע"ו- 2016 (להלן "חוק השקיות") שנכנס לתוקפו ב- 1 בינואר 2017. על פי המשרד להגנת הסביבה, בשנת 2016 טרום החלת החוק, צרך הציבור בישראל ברשתות המזון מדי שנה – 2.8 מיליארד שקיות נשיאה 1, אשר חולקו חינם ברשתות המזון הקמעונאיות, לצורך נשיאת מצרכים. השקיות שחולקו ללא הגבלה וללא תשלום הביאו לצריכת כמות שקיות הגדולה בצורה משמעותית מהנדרש בפועל, ולהשלכות סביבתיות קשות, סיכונים אקולוגים חמורים ונזקים נופיים. מסקרי פסולת בחופי הים התיכון נמצא כי למעלה מ- 90% מהפסולת בחופי ישראל היא פלסטיק, ומרביתה מוצרים חד פעמיים לרבות שקיות נשיאה חד פעמיות 2 . שקיות פלסטיק נוטות להתפרק במשך הזמן לחלקיקי פלסטיק קטנטנים, המהווים מקור סיכון ונזק משמעותי:

 • – חלקיקי הפלסטיק נושאים מזהמים ורעלים הנקרים בדרכם, ובדרך זו מזהמים מקורות מים – נחלים, ימים ואגמים, וקרקעות ושטחים פתוחים אליהם הם מתעופפים.
 • החלקיקים  גורמים לחנק ומוות לבעלי חיים, יבשתיים וימיים כאחד, הטועיםלחשוב שמדובר בפיסות מזון .
 • השקיות גורמות למפגעים בטיחותיים כגון: שיתוק מנועי סירות, הסתרת שמשות כלי רכב בתנועה, וכן מפגעים
  תשתיתיים כגון: סתימת צנרות ביוב ועוד .
 • שקיות פלסטיק או חלקיהן המצויים בשטחים הציבוריים ובחופים, הם מפגע נופי
 • בתום שנה בלבד מהחלת החוק, כבר נרשם שיעור הפחתה של קרוב ל- 80% בהיקפי צריכת שקיות הנשיאה החד פעמיות
  בהשוואה לשנת 2016 בקמעונאים הגדולים שנבעה ישירות מגביית תשלום בגינן. מדובר ב- 80% ירידה ברשתות שיווק המזון הגדולות בלבד, אשר מהוות כ- 60% מכלל רשתות שיווק המזון בארץ, וזאת מבלי לכלול את יתר הקמעונאים המחלקים שקיות נשיאה בגין מכירת מוצרים שונים שאינם מזון: ביגוד, הנעלה, תמרוקים, ספרים וכדומה, וממשיכים לזהם את הסביבה. בסקרי הפסולת בחופים שפורטו לעיל, אשר בוצעו לאחר כניסת "חוק השקיות" לתוקף, נמצאה ירידה של יותר מ- 40% בכמות שקיות הנשיאה בחופי הים 2 .
  המלצות עמותת צלול
 • להרחיב את "חוק השקיות", שבמקור הוחל רק על רשתות השיווק הגדולות, על כלל הקמעונאים לרבות עסקי הנעלה, ביגוד, תמרוקים וכד', ולאסור על- פי חוק חלוקה בחינם של שקיות נשיאה מכל סוג ובכל עובי.
 • לעבור לשיטת גבייה מקלה בקרב כלל הקמעונאים אשר החוק המורחב יחול עליהם, כך שימכרו את שקיות
  הנשיאה מכל סוג ועובי כחלק מהתנהלותם העסקית. זאת בשונה ממנגנון גביית התשלום המופיע ב"חוק השקיות" החל על רשתות השיווק הגדולות, ובמטרה למנוע נטל רגולטורי כבד על המשרד להגנת הסביבה בגין גביית היטל ודיווחים. מכירת השקיות תהיה ללא צורך בהעברת כספי הגביה לקרן הניקיון כפי שנקבע בחוק עבור רשתות השיווק הגדולות, שהחוק המקורי חל עליהם -דבר נוסף אשר יקל משמעותית על הנטל הרגולטורי ממנו חשש המשרד להגנת הסביבה, ובשל כך דחה בעבר יוזמות להרחבת החוק.
 • למנוע חלוקה גם של שקיות רב פעמיות ללא תמורה, שכיום חלק מרשתות השיווק מחלקות כתחליף לשקיות חד פעמיות, לעיתים קרובות כחלק מפעולות מיתוג. הנזקים וההשלכות של חלוקת שקיות עבות ללא תמורה, על הסביבה והבריאות – עצומים, ומכיוון שהחוק יחול על כלל השקיות ללא קשר לסוג או עובי, נזקים פוטנציאליים אלה יופחתו באופן משמעותי.
  הניסיון בעולם מלמד שגביית תשלום בגין שקיות נשיאה , מכל סוג חומר ובכל עובי, גורמת לצרכנים "לחשוב פעמיים" לפני רכישה, ואף לשינוי ממשי בהרגלי הצריכה . קיימות דוגמאות רבות התומכות את האמור לעיל. אחת מהן היא אנגליה, שהחוק האחרון שחוקקה בנושא בשנת 20213, כולל את כל שקיות הנשיאה לשימוש חד פעמי אשר על פי הגדרה לא היו כבר בשימוש לסחורה שנמכרה, מתייחס ל פלסטיק בכל עובי (70 מיקרון או פחות), לשקיות בעלות ידיות עם פתח, ושאינן אטומות. חוק זה הביא לירידה פנטסטית בשיעור של 95% ! בצריכת שקיות הנשיאה לשימוש חד פעמי באנגליה. 
  עמותת צלול דורשת מממשלת ישראל לקחת את החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד פעמיות, שהתברר כחוק סביבתי מוצלח ואפקטיבי ביותר, כמה צעדים קדימה, להרחיבו כמפורט לעיל, ובכך להגדיל באופן משמעותי את תועלות החוק ואת ההגנה על בריאות הציבור והסביבה.

1. המשרד להגנת הסביבה אגף חוקי אחריות יצרן מורחבת, מסמך המלצות -יעדים לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד פעמיות, הרחבת החוק על עוסקים נוספים והעלאת סכום ההיטל, ספטמבר 2018 .
2 פסטרנק ג, שפניר א, צביאלי ד ואחרים. 2014 . הפסולת הימית בחופי הים התיכון של ישראל – מאפיינים, מקורות ודרכי התמודדות.