נחל לכיש: והקולחים שוב זורמים בנחל ומזהמים את החופים

קולחי המועצה האזורית באר טוביה מזהמים שוב את נחל לכיש וגורמים לסגירת חופי הרחצה העירוניים של אשדוד. הסיבה לכך היא עודפי קולחים במאגרי תימורים וחצור שלא שימשו להשקייה חקלאית ועתה הם מאיימים לגלוש מהמאגרים ולסכן את האזור כולו. נחל לכיש עובר בפאתי העיר אשדוד. עמותת "צלול" ניהלה מאבק ממושך ועיקש לניקוי נהל, שהפך בשנים האחרונות למרכז לבילוי ונופש. הזרמת הקולחים פוגעת בנחל בצורה קשה ומחבלת בכל פעם מחד במאמצי השיקום

הסיבה לכך שהקולחים לא שימשו להשקייה חקלאית היא רמת טיפול נמוכה במט"ש שגרמה למשרד הבריאות לאסור את השימוש בהם ואף לאסור את העברתם למאגר קדמה. כדי למנוע את קריסת המאגר ביקשו בעלי המט"שים – חצור ותימורים מהוועדה למתן צווי הרשאה להזרמה לנחל בבקשה להזרימם לנחל. משמעות הדבר היא זיהום הנחל בשיקומו הושקעו משאבים רבים וסגירת חופי הרחצה של אשדוד.

חשוב לציין, שתקנות ענבר חייבו את כל המט"שים בארץ לטפל בשפכיהם לרמת טיפול שלישונית עד 2015, למרות זאת מט"ש תימורים השהה את השדרוג תוך שהוא גורם נזק קשה לסביבה.

נציגי עיריית אשדוד ביקשו במהלך הדיון שההזרמה תהיה מהירה כדי שאפשר יהיה לסיימה עד לראשית עונת הרחצה.

רשות המים הודיעה שזו צפויה להיות השנה האחרונה שבה הקולחים יוזרמו לנחל שכן יש כוונה לשדרג את מט"ש תימורים עד לסוף מאי 2022 וב-2026 לבטל את מט"ש חצור. יש לקוות שהבטחות אלה אכן יצאו לפועל.