נהרייה: "צלול" עצרה עקירת סלעים מהחוף

עיריית נהרייה הקימה חוף נפרד על חוף מסולע ועקרה את הסלעים. "צלול" עצרה את העבודות ודורשת מהמשרד להגנת הסביבה להעמיד את האחראים לדין

בניגוד לחוק ובניגוד להיתר הבנייה שברשותה, עקרה עיריית נהרייה סלעים וטבלאות גידוד מחוף הים – בחוף הנפרד החדש. פעילי "צלול" הזעיקו את המשרד להגנת הסביבה שעצר את העבודות הלא חוקיות ופתח בחקירה.

עיריית נהרייה החליטה להקים חוף נפרד לדתיים על החוף לאורכו נבנית הטיילת הצפונית שמוקמת בימים אלה. אלא שהחוף, שהוקם בחיפזון לקראת ביקורו של שר הפנים, אריה דרעי, נקבע על קטע חוף המלא בסלעים, האופייניים לאזור זה. בעקבות תלונות הרוחצים, שלחה העירייה דחפור ובניגוד לחוק ובניגוד להיתר הבנייה שבידה  החלה לעקור את הסלעים, אותם הטמינה, כפי הנראה בחפירה סמוכה שהוכשרה לשם כך.

עקירת סלעים מתוך הים פרושה פגיעה קשה בסביבה הימית, במיוחד לאור העובדה שמספרם של החופים הטבעיים שבהם סלעי גידוד, המשמשים בית ליצורים יציים רבים, הולך ומצטמצם. עמותת צלול דורשת מהמשרד להגנת הסביבה למצות את החקירה ולהעמיד לדין את האחראים.