משרד החקלאות מקדם אריזות פלסטיק לירקות. "צלול": שערוריה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מעודד את רשתת השיווק לארוז באריזת פלסטיק את הירקות והפרות שהם מוכרים לציבור, בטענה שאריזה זו תמנע את השחתת התוצרת ותאפשר לה חיי מדף ארוכים.

לדעת עמות צלול מדובר בהחלטה שערוריתית שהיא בגדר אסון אקולוגי ובכייה לדורות.

במכתב לשר החקלאות, ח"כ אורי אריאלי, דרשו ארגוני הסביבה מהשר לחזור בו מההחלטה בטענה שהיא סותרת לחלוטין את השאיפה העולמית לצמצם את השימוש בפלסטיק ובעיקר פלסטיק חד פעמי שהשימוש בו קצר, בזבזני ומזהם.

מכתב הארגונים לשר:

ארגוני הסביבה בארץ קוראים לכבוד שר החקלאות ולמשרד החקלאות לחזור בהם מיד וללא דיחוי מפעילותם למען עידוד רשתות המזון לארוז תוצרת חקלאית באריזות פלסטיק מזהמות המסכנות את הסביבה ואת הבריאות.
כפי שבוודאי ידוע לכבוד השר, רוב מדינות העולם עושות בימים אלה מאמצים אדירים להיגמל מהשימוש בפלסטיק ובעיקר בשקיות פלסטיק ובפלסטיק חד פעמי, בשל נזקיהם האדירים לסביבה ולבריאות. אלא שדווקא אצלנו, משרד החקלאות מעודד את הרחבת השימוש בניגוד לשכל הישר. עידוד רשתות השיווק לשווק תוצרת חקלאית באמצעות פלסטיק משמעותה תוספת אדירה של עטיפות פלסטיק שימצאו את דרכן למטמנות האשפה אחרי שימוש קצר בלבד, או גרוע מכך, לשטחים הפתוחים, החופים והים.
כידוע לך בוודאי, פלסטיק נחשב  לאחד מזהמיי הסביבה הגדולים. פלסטיק מיוצר מנפט בתהליך הצורך אנרגיה רבה ויוצר זיהום אוויר הגורם לתחלואה תמותה. מאחר ולפלסטיק אין מעכלים בטבע, הוא אינו מתכלה וקשה מאוד למחזרו. כתוצאה מכך, רוב רובה של פסולת הפלסטיק נשלחת להטמנה, ולרב שיעור המיחזור אינו עולה על 10%. לא רק זאת, כמויות אדירות של פלסטיק מושלכות לשטחים הפתוחים ומגיעות לנחלים ולים. הפלסטיק מתפורר למיקרופלסטיק, וגורם לנזקים אדירים לסביבה הימית ובסופו של דבר מגיע לשולחננו ופוגע בבריאותנו.
הפנמת נתונים אלה גרמו למדינות רבות בעולם לחוקק חוקים כנגד השימוש הנפוץ בפלסטיק. גם אצלנו חוקק המשרד להגנת הסביבה את חוק הפיקדון ואת חוק שקיות כדי לצמצם את השימוש. עידוד שימוש מיותר בפלסטיק סותר מאמצים אלה ומעמיד באור מגוחך את מאמצי המשרד להגנת הסביבה ואת מאמצי הציבור לצמצם את השימוש בפלסטיק.
בזבוז מזון הוא תופעה שיש לצמצם ככל האפשר, שכן מזון המושלך לאשפה גורם לבזבוז משאבי קרקע ומים וכן לפליטת גזי חממה, אך אין דרך להבטיח שהאריזות באמת יפחיתו את בזבוז המזון והן אפילו עלולות להגביר אותו. האריזות יעילות להארכת חיים רק בתנאים מסוימים ובמידה שאלה אינם מתקיימים הן יגבירו את הריקבון. בנוסף, האריזות מגבילות את יכולת הבחירה של הצרכן, עלולות לעודד צריכה מיותרת ובכך להגביר את הבזבוז. קיימות דרכים יעילות אחרות לצמצום בזבוז המזון, הן לרשתות שיווק, הן לרגולטור והן לצרכן הביתי. הטלת האחריות למיחזור על צרכן הקצה אינה יכולה להיות הפתרון, בודאי כאשר תשתיות המיחזור אינן קיימות או מלאות. לבסוף, המהלך מעלה את מחיר המוצר. לא ניתן לפתור בעיה אחת אמצעות יצירת בעיה אחרת. אריזת התוצרת בפלסטיק מזהם ומסוכן כמוה כהוספת חטא על פשע.
אנו קוראים לכבוד השר לבטל את ההחלטה הזו, ולכנס צוות מומחים מתחומים הרלוונטים, הכולל גם את ארגוני הסביבה ויצרני אריזות אורגניות מתכלות, כדי למצוא פתרון לבעיית בזבוז המזון באמצעים מקיימים, שאינם פוגעים בסביבה ובבריאות, ואינם מרחיבים את התלות שלנו בתעשייה הפטרוכימית המזהמת. אנו מצפים ממשרד החקלאות שיהיה שותף מלא לקידום רגולציה שתפחית את השימוש בפלסטיק חד פעמי )כמו באיחוד האירופי ובעוד מדינות ושלא תגביר אותו.