משחטה גרמה להמלחת הקולחים שהוזרמו לנחל בצת וגרמו לזיהום הנחל והים

משחטה בשלומי, הזרימה למכון טיהור השפכים (מט"ש) שלומי שפכים בעלי מליחות גבוהה ואלה גרמו להמלחת הקולחים במאגרי שלומי. בשל המליחות הגבוהה לא ניתן היה להשתמש בקולחים להשקייה ולא נותרה ברירה אלא להזרימם לנחל בצת ומשם לים. הזרמת הקולחים גרמה לזיהום הנחל, לזיהום הים וזיהום חופי הרחצה. 

עמותת צלול דורשת ממחוז צפון של המשרד להגנת הסביבה לפתוח בחקירה כנגד המשחטה במטרה למנוע תופעות אלה בעתיד. יצויין, שחוף בצת אמנם סגור לרחצה בעונת החורף בשל היעדר שרותי הצלה, אך למרות זאת ספורטאי חורף רבים פוקדים את החוף לשחיה וגלישה. למרות זאת, בחוף לא הוצבו שלטי אזהרה מפני זיהום. 

51.2 אלף טון מלח בשנה מזרימות משחטות העוף למכונים לטיהור שפכים

כדי לעמוד בדרישות הכשרות מוסיפים במשחטות לכל עוף כ-250 גר מלח, שהם כ-14% ממשקלו של עוף ממוצעת (1,700 גר'). בשחיטה מהודרת (גלאט כושר) מוסיפים עוד 50 גר', כך שהמלח מהווה כ- 17.6% ממשקל העוף. בהנחה שבארץ נשחטים בשנה כ-350 אלף עופות ב-220 ימי שחיטה, מדובר בכמו של 1,590 טון עופות ליום, אליהם מוסיפים 23 טון מלח ליום. בהנחה שהעוף קולט 0.7% מהמלח, הרי שלביוב נשטפים 116 טון מלח ליום. כ-51,260 טון בשנה. במדינה המשיבה את הקולחים להשקייה מדובר בצרה גדולה שהגיע הזמן להסדירה. יצויין, שבחורף 2019 אירעו שני אירועי הזרמת קולחים לנחלים בעקבות מליחות גבוהה של הקולחים - הזרמת מאגר תימורים לנחל לכיש והזרמה ממאגרי אשר לנחל בצת.

כמה מלח לצרכי הכשרת עופות נשפכים למכונים לטיהור שפכים ולמה זה גורם?

רוצה לדעת עוד?