למרות ההבטחות, הירקון עדין מזוהם ואסור בשייט

למרות הבטחות מפורשות של הנהלת מכון לטיהור שפכים (מט"ש) דרום שרון מזרחי לשיפור איכות הקולחים היוצאים מהמט"ש, קולחים מזוהמים זורמים לנחל סיר ומשם לירקון. התוצאה היא המשך סגירת הנחל לשיט גם ביולי 2019. כשנה לאחר המועד המובטח להשלמת המט"ש.

פרשת הקמת מט"ש דרום שרון מזרחי נמשכת זמן רב. לאחרונה החליטה הועדה למתן צווי הרשאה שלא לאשר צו הרשאה לזהרמה לנחל למט"ש, וזאת לאחר שהתברר שלמרות הבטחות רבות לשיפור איכות הקולחים היוצאים ממנו, הוא אינו פועל כמובטח וממשיך להזרים קולחים ברמת טיהור נמוכה . (אי מתן צו חושפת את האיגוד ואת הנהלת המט"ש לתביעות משפטיות). בתגובה איימה הנהלת האיגוד בהתפטרות. הנהלת רשות המים והמשרד להגנת הסביבה החליטו להגיע לעוד סיור במקום, ושמעו שוב הבטחות (מפי הנהלת המט"ש החדשה, שהתחלפה בחודשים האחרונים) לפיהן איכות הקולחים תשתפר במידה ניכרת עד לסוף אוגוסט 2019. עוד נמסר כי השלמת המט"ש תארך עוד כשנה עוד הובטח שבזמן זה איכות המים המוזרמת תהיה טובה. הועדה החליטה לאשר את הצו, תוך החלטה, שאם גם הפעם המט"ש לא יעמוד בהתחייבות, המשטרה הירוקה תפתח בחקירה.

יש לציין, כי עמותת צלול הגישה תובענה ייצוגית בשם תושבים החיים לאורך נחל סיר (אחד מיובילי הירקון) בעקבות מטרדי ריח מהם הם סובלים במשך שנים. תובענה זו היא, לכאורה, אחת הסיבות לאיום ההתפטרות של הנהלת האיגוד.

אין ספק שהליך הקמת מט"ש דרום שרון מזרחי, הוא רשלני ושערורייתי בכל קנה מידה. הנהלת המט"ש התחייבה פעם אחר פעם שתשלים את העבודה ותשפר את איכות הקולחים, ובתמורה קבלה צו הרשאה, אלא שלא עמדה בהבטחותיה, עובדה שגרמה להמשך זיהום הנחל, לאיסור שיט בנחל הירקון ולסבל רב לתושבים החיים לאורך הנחל. לאחרונה נודע, כי המשטרה הירוקה חוקרת את אירוע הזרמת בוצה לנחל, שנעשתה בניגוד לחוק. "צלול" דורשת למצות את החקירה ולפתוח בחקירות נוספות באם גם ההבטחה לשיפרו האיכות להשלמת הקמת המט"ש לא תקוים.

בתמונה: הפגנה שערכה עמותת צלול כנגד המשך זיהום הנחל.