מאיה יעקבס ל-Ynet: "נותרו תשע שנים ליישור העקומה"

מנכ"לית "צלול" מאיה יעקבס: "2030 נקבעה כשנת האל-חזור ביכולת של האנושות לעצור את משבר האקלים, בדו"ח שפרסם הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי האקלים (IPCC) בשנת 2018. כלומר, נותרו תשע שנים בלבד "ליישר את העקומה". התאמה לדרישות האקלים גם מורידה זיהום סביבה ומייצרת רווח כפול, שיבטיח בריאות בעתיד ובהווה, יוריד את יוקר המחייה ויבטיח חוסן לאומי למדינה. בחלון הזמן הקצר, נדרש שינוי ראדיקלי הן במדיניות הממשלה והן באורח החיים שלנו.
על הממשלה להקים מנהלת אקלים בעלת סמכויות רוחביות נרחבות לשינוי רגולציה ותכנון, ובעלת יכולות אכיפה שיחולו על כל משרדי הממשלה, כי בכל המשרדים נדרשים שינויים והתאמות. למשל:
תכנון בניה ותשתיות– בניה ירוקה משמרת אנרגיה ומים, תשתיות ביוב שימנעו הזרמות לים, שמירה על שטחי חלחול שימנעו הצפות וישמרו מים, הגנה על עצים ועל שטחים פתוחים.
השקעות דרמטיות באנרגיות מתחדשות- גז נחשב אסון אקלימי ולכן יש לעצור מאות פרויקטים מתוכננים לגז, ולהתרכז בשמש.
פעילות רוחבית להפחתת פליטות פחמן– רפורמה בתחבורה ציבורית, עידוד רכבים חשמליים, גגות סולריים, מיזעור התלות בהתפלה.
רפורמה נרחבת בניהול המים, שתסדיר את השימושים במגזרים השונים ותאפשר קליטת מי גשמים, וטיהור בארות ומי תהום.
איסור על שימוש בכלים חד פעמיים, מניעת הקמת משרפות אשפה.
חינוך והסברה– הציבור לא מבין את השלכות פעולותיו היומיות על האקלים, כמו שימוש בחד"פ, מים, תחבורה, בזבוז מזון, אשפה וכו'".