כביש ושכונת מגורים מאיימים על נחל תנינים

צילום: כרמית שלו לייפר

קבוצת "חיים למען נחל תנינים" בשיתוף עמותת "צלול" וארגונים נוספים פועלת במטרה להציל את נחל תנינים מפני תוכנית מגלומנית והרסנית לסללית כביש ברוחב 24 מ' ושכונה חדשה בתוך פשט ההצפה של הנחל. מוסדות התכנון מקדמים את התוכנית מבלי שבדקו את ההשלכות התחבורתיות, הסביבתיות והניקוזיות שיגרמו לגידול בכמות ההצפות ובהיקפן ויסכנו את שלום הציבור. הכביש מתוכנן בתוך רצועת ההשפעה של הנחל ועל רצף גאולוגי נדיר: מפגש של שבר גאולוגי, שלושה אקוויפרים ורכס כורכר שהצמיחו מגוון ביולוגי ייחודי שחלקו בסכנת הכחדה. בנוסף, הכביש והבינוי נמצאים באזור הנפתולים הקדום של הנחל במרכז פשט הצפה פעיל. על-פי דוח אקולוגי שהוכן עבור רשות ניקוז כרמל לתוכניות צפויות השפעות הידרולוגיות, אקולוגיות וגאומורפולוגיות חמורות ביותר, שיהפכו ל"בכייה לדורות".

נחל תנינים זורם  כ- 11 חודשים בשנה. בינוי בתוך תחום ההשפעה של הנחל יהפוך אותו ממשאב טבעי חשוב למובל מים מבטון כדוגמת נחל האיילון ושפך הגעתון, ובכך ימחקו שנים של פעילות למען שיקום הנחל אותה מובילה קבוצת תושבים מזה למעלה מעשור.

שתי התוכניות – הכביש והבינוי עומדות בפני הפקדה:  שינוי לתוכנית מתאר מחוזית (תמ"מ) 6/16 ותוכנית המתאר. כדי להתנגד לתוכניות יש צורך במימון הכולל סיוע משפטי. עזרו לנו במאבק לעצירת התוכניות לפני שיהיה מאוחר מדי. 

הסכנות הנובעות מהתוכנית

סכנת ההצפות – הכביש והשכונה שמתוכננים בתוך "פשט הצפה" אינטנסיבי (1:10) יעצימו את סכנת ההצפות הקיימת בבנימינה. בינוי בתוך אזור הצפה פעיל, עומד בסתירה מוחלטת להמלצות משרד החקלאות ושל דוח מבקר המדינה, בעניין ניהול סיכוני שיטפונות, זאת בשעה שמפת פשטי ההצפה המעודכנת חוזה מראש ששכונות בבנימינה יוצפו. ההצפות בנחל תנינים כבר גבו את חייו של תושב בנימינה, ערן הרנשטט ז"ל, בשנת 2020.

ביש יגדר את הישוב לאורך חלקו הצפוני והמערבי יקטע באופן גס את רצף הישוב והטבע וינתק הלכה למעשה את תושבי בנימינה מאוצרות הטבע הסמוכים אליהם: נחל תנינים, חוטם הכרמל, רמת הנדיב.

לא נבחנו חלופות אחרות – בכל החלופות הנבחנות הופיע המאסף המערבי. לא נבדקה מעולם "חלופה אפס" דבר המתבקש בכל מקרה ועל אחת כמה וכמה לאור המחירים הכבדים שגובה הכביש.

הכביש מיותר – יש לציין שלפי  תכנית המתאר של בנימינה – אין תכנון לבינוי נוסף בצפון מערב המושבה (מעבר לפיתוח המאוד מצומצם שאותו אנו מבקשים שלא לאשר). לאור זאת, לא נדרש כביש נוסף מאזור זה לכיוון מערב. יתרה מזאת, עם ביטול המסילה הנוכחית והסטתה מערבה, יפתחו שני עורקי תחבורה ראשיים נוספים וישירים ממזרח המושבה לכיוון כביש 4 ותחנת הרכבת העתידית, בנוסף לשני עורקים שכבר קיימים.  

מניעת תנועה חולפת – למרות שהכביש מסומן ככביש מקומי, ע"פ דוח יועצת תחבורה המאסף המערבי יהפוך בשל מיקומו וחיבורו ל 652 לכביש אזורי אשר יגביר את התנועה החולפת בתוך בנימינה. זאת למרות שתחנת הרכבת החדשה של בנימינה תהפוך לתחנה פרברית במקום ראשית ותיבנה תחנה נוספת בזיכרון.

קידום תחבורה ברת קיימא – הצרכים התחבורתיים והפתרונות העתידיים יעברו שינויים מרחיקי לכת בשנים הקרובות. במקום לפתח כבישים חדשים יש לקדם שימוש באמצעים אחרים: צמצום שימוש ברכב פרטי, שאטלים, תחבורה ציבורית מתואמת עם לו"ז הרכבת, שבילי אופניים ועוד. אנו מאמינים שחובה לבחון חלופות אלו לפני קביעת הכביש.

איך אפשר לעזור?

  1. להצטרף לפייסבוק ולשתף מסרים. 
  2. להצטרף להתנגדויות מיד לאחר הפקדתן.  ככל שההתנגדויות יהיו רבות ומגוונות יותר כך יעלו סיכויי ההצלחה.
  3. לתמוך במימון – מעט כסף שנאסף מהרבה אנשים עושה הבדל בין הצלחה לכישלון. המאבק מחייב תקציב תפעולי ותקציב לליווי משפטי.