זהירות: גריעת חולות

בשנים האחרונות מתרחשת תופעה מדאיגה של גריעת חול מחופי חיפה  מצפון לנמל ובחופי הכרמל הדרומיים. במשרד להגנת הסביבה מודעים לבעיה ומנסים לפתור אותה בדרכים שונות – לא תמיד באופן המוצלח ביותר.

בחופי "הכרמל" (החוף מדרום למרידיאן, חוף זמיר, חוף דדו וחוף הסטודנטים) גורמת התופעה לשחיקה ונסיגה של קו החוף. שטח החול הופך צר והמים "מתקרבים" לאזורים שבעבר היו מרוחקים מטרים אחדים מקו המים. כך למשל, סוכת מציל שעמדה בעבר על החוף ניצבת כיום בתוך המים. כנ"ל סככות צל.

הסיבות לתופעה אלה קשורות לבנייה קרוב מדי למים של שובר הגלים ומבנים שחודרים מהיבשה למים, לבניית טיילת, לבניית שבילי גישה ולבנייתמשטחי רחצה מבטון קרוב מידי לקו המים. ההחמרה בגריעת החול בשנה האחרונה יכולה לנבוע בבנית "נמל המפרץ"הגורם להפחתה נוספת במאזן החול לחופים של חיפה (מצפון ומדרום). חשוב לזכור, כי מכיוון שהזרם החופי בתא שטח מבת גלים ועד עתלית נע דרומה,  בניגוד לשאר הארץ, החול נערם מצפון.

חופי קריית חיים וקריית ים, מצפון למפרץ, סובלים מגריעת חול בשל שורה של מחדלים. לפני מספר שנים נבנה בחוף תש"ן מעין מזח לחיבור למקשרים הימיים. במהלך 2015, לאחר שהתברר הנזק לחוף, פורק המזח, אבל אז החלו המחדלים הבאים:

הגדר החדשה של המכלים נבנתה תוך חריגה מהוראות היתר הבניה וגרמה לגריעה נוספת של חול. בניית הנמל החדש גוזלת חול רב מחופי חיפה והקריות (קרית חיים)

באפריל 2016 הוחל בהזנה של כ-50 אלף מ"ק חול, כאשר בתוכנית ו להזין בעוד 100 אלף מ"ק. אלא  שבינתיים חל עיכוב משום שהוועדה המחוזית דורשת תשלום היטל מחנ"י עבור "היתר בניה" על הזנת החולות הנ"ל. בעיה נוספת נובעת מצבעו ואיכותו של החול.

מה ניתן לעשות?

לטווח הקצר יש צורך להזין את החופים בחול על מנת למנוע את המשך ההרס. בטווח הארוך, אין מנוס מבניית  שובר גלים מול ומדרום לחופי חיפה הדרומיים (דדו דרום וחוף הסטודנטים). השובר ילכוד את החול ויסייע בהרחבת החופים.

לדעת עמותת צלול. יש להתגבר על העיכובים ולקדם את הפתרונות במהירות, שכן אם פתרונות אלה לא ייושמו, התופעה תלך ותתגבר עד כדי העלמות החול מהחופים על פי הערכות, קיימים מליוני מ"ק של חול המתאים להזנה כ(עד כה אותרו 400 אלף מ"ק חול  בסמוך לחוף בת גלים) שניתן לעשות בהם שימוש. במקביל יש צורך בפירוק של שבילים ורחבות בטון על קו הגלים.