ושוב זיהום בנחלי הצפון – "צלול" דורשת לפתוח בחקירה

הקיץ טרם החל ואילו משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה כבר מפרסמים את האזהרות שהפכו  לקבועות מפני כניסה לנחלי הצפון – עיון, שניר, ירדן, מפל יהודייה וצלמון. בעוד שעד כה נהוג היה להאשים בעלי העדרים שעדריהם רועים בסמוך לנחל, הפעם מתברר שמקור הזיהום בנחל עיון (700 קולי צואתי ב-100 מ"ל – התקן הוא 400 ל-100 מ"ל) הוא כפי הנראה בלבנון, ואילו מקור הזיהום בירדן (800 – 1,500 קולי צואתי ב-100 מ"ל) הוא במאגר הקולחים "גומא" שמקבל קולחים באיכות ירודה ממכון טיהור שפכים (מט"ש) קריית שמונה. מבירור שערכה "צלול" עולה שאיכות הקולחים במט"ש ירדה בעקבות ביטול מאגר שנלקח לצורך פרויקט אנרגייה שאובה, וכי בתוכנית להקים מט"ש ומאגר חדשים. עד להשלמת פרויקטים אלה ימשיכו הקולחים לזרום בנחל ומשם לכינרת – לפחות עד לפתיחת עונת ההשקייה.

"צלול" דורשת ממחוז צפון של המשרד להגנת הסביבה, מרשות המים ומשרד הבריאות, לפתוח בחקירה כנגד מט"ש קריית שמונה ומאגר גומא, שמזרימים קולחים לירדן מבלי שקיבלו צו הרשאה מהוועדה למתן צווי הרשאה להזרמה לנחל, ולחקור את מקורות הזיהום בשאר הנחלים. נחלי הצפון הם היחידים בארץ שזורמים בהם מים בכל ימות השנה ולכן הם מושכים קהל רב כל כך. לא הגיוני שגם נחלים אלה יסבלו מזיהומים ממקורות שונים – במיוחד אם אפשר למנוע אותם. אם לא ימצא פתרון לזיהום לא יהיה מנוס מלדרוש מרשות המים להגביר את זרימת המים, שנלקחים כיום להשקייה חקלאית, בתקווה שהמיהול יפחית את הזיהום, להגביל את כמות המבקרים ועוד.  

כידוע, זרימת קולחים בנחלים, בעיקר בחורף, אופיינית לכל נחלי הארץ והיא תוצאה של מחסור במאגרי קולחים – תופעה שרק תלך ותתעצם עם הגידול באוכלוסיה וצמצום שטחי החקלאות. "צלול" דורשת מרשות המים להקים את המאגרים החסרים בכל חלקי הארץ ולשפר את איכות הקולחים ולהעמידה לפחות לזו הכתובה בתקנות (כיום רק מחצית מהקולחים עומדים בתקנות). הזרמת קולחים באיכות נמוכה לנחלים ולים פוגעת בטבע, במגוון הביולוגי ובציבור שהנחלים נסגרים בפניו פעם אחר פעם. באשר לנחלי הצפון, הגיעה העת לבצע חקירה מעמיקה לגבי הסיבות לזיהום ולמצוא לו פתרון.