התייחסות "צלול" לתזכיר טיוטת תקנות אוויר נקי מכלי שיט

אמנת MARPOL עליה חתומה ישראל הסדירה תקנות למניעת זיהום מכלי שיט, הפולטים זיהום אוויר רב בעיקר בשעת הכניסה לנמל ובעת העגינה על הרציף. זיהום זה מצטרף לזיהום האוויר הרב שמצוי ממילא בערי החוף, ובעיקר בחיפה ובאשדוד. ישראל חתמה על האמנה ב-1983 אך טרם התקינה תקנות. החלטת ממשלה מ-2015 קבעה שיש לאשר את התקנות ב-2017, אך למרות זאת התקנות טרם הושלמו. עמותת צלול מברכת על התקנו, אך מבקשת להכניס בהן שינויים:

  • לאמץ אמצעי חישה ומצלמות שיפקחו על פליטת העשן וזאת בניגוד לאמצעים המיושנים הנהוגים כיום.
  • לנקוט בהליכי פיקוח ואכיפה על כלי שיט שיפלטו עשן שחור.
  • לאמץ תקנה שתבטיח שימוש בדלק דל גופרית.
  • להתקין עמדות לחיבור האוניות לחשמל מהרציף ועידוד חברות לעשות זאת.