"צלול" בוועדה לפיקוח על משק המים: "יש לאשר את חוק התלמ"ת עכשיו"

"צלול" יזמה דיון בוועדה לפיקוח על משק המים, בראשות ח"כ זאב אלקין, בדרישה לאשר את חוק התוכנית הלאומית למניעת זיהום ים בשמן (תלמ"ת) שמתעכב מזה שנים רבות, ובדרישה לממן תקנים וציוד מתאים למניעה וצמצום זיהום כאשר יקרה.

הסיבה לדיון דווקא בוועדה זו הוא שלמעלה מ-70% מאספקת המים של ישראל מקורה במתקני ההתפלה שלאורך החופים. מתקנים אלה מאוימים בעקבות היעדר ציוד מספק למניעה וצמצום של זיהום ים בשמן שעלול להתרחש בעקבות תאונה או תקלה במכלית או באסדת קידוח, וכתוצאה מהגדלת השינוע של חברת קו צינור אירופה אסיה (קצא"א). תוצאה של זיהום כזה עלולה להיות סגירת מתקני ההתפלה לתקופה ממושכת ופגיעה קשה במשק המים ובחקלאות (האוכלוסייה תקבל מים מקידוחים מהכינרת על חשבון החקלאות).

במהלך הדיון אמרו נציגי רשות המים שמתקני ההתפלה מצוידים בחיישנים, אלא שהם יכולים לגלות זיהום רק לאחר שנכנס למתקן היניקה, ואם השמן יכנס לממברנות הנזק הצפוי הוא של מיליונים רבים והשבתה של המתקנים לחודשים ארוכים. נציג משרד האוצר אמר בדיון שהמשרד להגנת הסביבה לא דרש תקציב למימון עובדים ביחידה הארצית להגנת הסביבה הימית. נציג "צלול" בוועדה מנה את הנזקים הגדולים הצפויים למשק המים ולחקלאות ודרש לתקצב את התלמ"ת ולאשר את החוק ללא דיחוי. בתום הדיון אמר אלקין שהוא מבקש לראות התקדמות בחקיקת החוק וביישום התוכנית, ושבכוונתו להגיש הצעת חוק פרטית. "צלול" תמשיך לעקוב עד לאישור החוק ומימון התוכנית, שיש לה חשיבות עצומה לשמירה על הים, הכלכלה, הבריאות ומשק המים.