הערות תזכיר חוק האקלים של ארגוני הסביבה: יעדי ההפחתה נמוכים מדי

"צלול" וארגוני סביבה נוספים הגישו הערות לטיוטת תזכיר חוק האקלים – 2021

לדעת הארגונים היעדים להפחתת פליטת גזי חממה נמוכים מדי ויש לקבוע יעד של לפחות 50% לייצור אנרגייה המתחדשת ב-2030 ולפחות 95% עד 2050.

יש לקבוע שלצד האמצעים להפחתת פליטות התוכנית הלאומית תתיחס גם לאמצעים לאחסון/לכידת פחמן ואמצעים טכנולוגיים נוספים, יש לקבוע שהתוכנית לתמה חמסמי מדיניות ורגולציה להפחתת פליטות וכן מדיניות ורגולציה נוכחית מזיקה, המועדדת פליטות. כמו כן על התוכנית לפרט את צעדי המדיניות לפתרון החסמים ולעצירת התוכניות אשר עלולות לחתור תחת השגת היעדים להפחתת פליטות.