הישג ל"צלול", ארגוני הסביבה והרשויות: החיסון על קצא"א יצומצם ופעילותה תהיה חשופה לעיני הציבור

בעקבות מאבק ארוך ונחוש של "צלול", ארגוני סביבה נוספים ורשויות מקומיות, אישרה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת נוסח חדש ומקל של צו החיסיון של חברת קו צינור אירופה אסיה (קצא"א).
הנוסח עבר לאחר שיו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ יולי אדלשטיין, הצטרף לעמדת הארגונים ודרש שינויים בצו החיסיון שיאפשרו יותר פיקוח ושקיפות בנושאים של איכות סביבה ובטיחות, ללא חשיפה של מידע רגיש ביטחונית – המחייב על-פי עמדת הממשלה את המשך צו החיסיון. תוקף צו החיסיון הקיים אמור היה להסתיים אתמול.
הדיון בוועדה בנושא זה הסתיים לפני שבוע ללא הסכמות עקב התנגדות משרד האוצר לחלק מהשינויים שהציע הייעוץ המשפטי של הוועדה.

השינויים בצו יאפשרו לרשויות המקומיות ולרשות הטבע והגנים לפקח על פעילות קצא"א באמצעות פקחים בעלי סיווג בטחוני מתאים. שינוי נוסף הוא שכל נושאי סביבה, בטיחות, תכנון ובנייה, רישוי עסקים ואופן ניהול החברה, מלבד מידע הנוגע לעסקאות ולכמויות החומרים הנמצאים בשימוש, יהיה חשופים לציבור.
עמותת "צלול" מברכת על עבודתם המסורה של הארגונים, עיריות אשקלון ואילת, ושל היועצת המשפטית והיו"ר של ועדת חוץ וביטחון, שקידמו את השינויים בצו שיאפשרו הגנה טובה יותר על הסביבה ועל איכות חייהם של עשרות אלפי התושבים החיים לאורך הצינור ובסמוך לחוות המכלים של קצא"א באילת ואשקלון.
במקביל, תמשיך "צלול' לפעול להסרת מלאה של צו החיסיון חסר כל ההיגיון ולחשיפה מלאה של היקף שינוע הנפט דרך ישראל ומפרץ אילת, ההכנסות מעסקאות שינוע הנפט וסך הדיווידנדים המועברים לקופת המדינה.