האם מטמנת תאנים בדרך לפתרון?

בעקבות דרישת "צלול" ותושבי הגליל הודיעה המוצעה האזורית "מבואות חרמון", שהיא הבעלים של איגוד ערים לפסולת גליל מזרחי", שבכוונתה לטפל בברכות התשטיפים של מטמנת תאניםף בסמוך לחצור. ההחלטה באה לאחר לחץ ממושך של "צלול" על רשות המים להפעיל צו לתיקון שמשעותו – רשות המים תטפל בפרויקט ותגבה כפל תשלום מהרשות, בין ההצעות שבוחנת המועצה חתימה על חוזה עם חברה זרה – הושפטטר, ניהול מטמנות, שתפעיל מתקן שיטפל בתשטיפים באמצעות טכנולוגיה של אוסמוזה הפוכה RO. לדברי נציגי החברה בארץ, המערכת מסוגלת לטפל בתשטיפים עד לרמה המאפשרת להזרים את המים לנחלים. על פי הערכה, עלות הטיפול ב-100 שקל למ"ק. בנוסף התחייב התאגיד להקים בריכות בריכת אידוי וגם לנסות למנוע את כניסת הגשמים למאגר. החשש הגדול הוא שבעקבות העלות הגבוהה התאגיד, שקופתו ריקה, יתקשה לעמוד בתשלום. נציגת "צלול" בוועדה למתן צווי הרשאה להזרמה לנחל הביעה חשש לגבי יכולת התאגיד לעמוד במשימה זו. לדעת "צלול" על רשות המים לקחת אחריות על הפרויקט ולגבות את הכסף מהרשויות.

בפני הוועדה הועלתה השאלה האם לאפשר הזרמה לנחל חצור, או לדרוש חלופה, כמו למשל, השקיית היער הסמוך. החלטה טרם התקבלה.

אתר הפסולת האזורי "תאנים" נפתח בסוף שנות ה-70, בתחום המועצה האזורית "מבואות חרמון", הכוללת 14 ישובים מהגליל והגולן, כפתרון זמני לפינוי פסולת לתקופה של 10 שנים בלבד, בתפעול  "איגוד ערים לפסולת גליל מזרחי". למרות שהאתר הוגדר כ"פתרון זמני" הוא פעל במשך שנים מבלי שעוגן בתוכניות, בניגוד לתמ"א 4/16 ובשימוש חורג מהוועדה המחוזית. במהלך השנים הוטמנו באתר כ-500 טון פסולת ביום, ובנוסף לפסולת ביתית, גם פסולת תעשייתית, החשודה כמסוכנת שהובאה למקום. כך למשל, ב-2006 קלט האתר קרקע מזוהמת בדלקים, באישור המשרד להגנת הסביבה. ב-2016 אירעה שריפה באתר והיא כובתה באמצעות הזרמת תשטיפים וחומרים נוספים החשודים כמסוכנים.

בעקבות תלונות רבות של תושבים על זיהום ומטרדי ריח – האתר נמצא במרחק של 700 מ' מחצור הגלילית, הוא נסגר ב-24 לפברואר 2019 מבלי שהטיפול בו הושלם כמקובל. התוצאה היא גלישות חמורות של תשטיפי פסולת משש ברכות תשטיפים שנבנו במקום, בנפח כולל של כ-100,000 מ"ק. על-פי הידוע, כל ברכות התשטיפים מלאות כבר כמעט עד לרום הסוללות, עובדה שעלולה להביא לגלישת תשטיפים עם הגשם הראשון, כפי שאכן קורה החל מחורף 2019-2018. בנוסף, מצבן הרעוע של הסוללות עלול לגרום להתמוטטותן ולזרימה של עשרות אלפי מ"ק תשטיפים מזוהמים לנחלים ולכינרת. מאחר והאזור מתאפיין בכמות משקעים גבוהה ובאידוי נמוך, אין סיכוי לפתרון הבעיה ללא התערבות מיידית.