עבודות בנושא פלסטיק

העבודה: דרכים להפחתת פסולת פלסטיק בנחלים ובים

עבודה המתארת את הסיבות לשכיחות העצומה של הפלסטיק, נזקיו ודרכי התמודדות

סיכום פרויקט עיר ללא פלסטיק

פרויקט של "צלול" בשיתוף עיריית הרצלייה שמטרתו לצמצם את השימוש בפלסטיק חד פעמי בעיר שלמה ולהוכיח שזה אפשרי