בעקבות פעילות "צלול": הופסק זיהום נקז חוף הסטודנטים בחיפה

בעקבות דרישת "צלול" עצרה עיריית חיפה את הזרמת השפכים לים בחוף הסטודנטים אחרי שנים של הזרמה. ההזרמה מהנקז ברחוב חלוצי התעשייה שבמפרץ טרם הוסדרה

עמותת צלול דוגמת מזה מספר שנים את מי הניקוז הזורמים לים ולחופים בימי גשם וגם את הזרמת "מי קיץ" שמקורם במי תהום גבוהים המוזרמים לתעלות הניקוז. אלא שלעיתים קרובות מים אלה מהולים בשפכים המוזרמים לנקזים על- ידי רשויות ועסקים.

ביולי 2020 שוב דגמה "צלול" שני נקזים בחיפה: נקז חוף הסטודנטים ונקז חלוצי התעשייה, כחלק ממעקב שהיא עורכת אחר הזרמות לנקזים.

נקז חוף הסטודנטים: בבדיקה שנערכה כ-100 מ' דרומית לסוכת המציל, נמצאו ערכים גבוהים של חיידקים: קוליפורמים צואתיים  1,300 מושבות בדגימה של 100 מ"ל (ערך מקמסימום בתקנות משרד הבריאות לחופי לרחצה הוא 400 מושבות). במי הים ריכוז החיידקים אמנם יירד מתחת לערך המותר בתקנות, אך ילדים והורים משתכשכים במים מהנקז לים (כפי נצפו מספר פעמים) או שוחים בים ממש מול הנקז נחשפים לסיכון בריאותי. יש לציין שבנקז זה נמצאו לעיתים גם תוצאות טובות יותר (ריכוז חידקים בתחום התקנות המותרות לרחצה) ולעיתים תוצאות מאוד גבוהות של רבבות חידקים בדגימה של 100 מ"ל. לשם השוואה – ב-2017 נמצאו במי הנקז קרבמזפין (תרופה אנטי אפילפטית ופסיכאטרית) וקפאין המעידים על חדירת ביוב (חידקים צואתיים יכולים להגיע לנקזים גם מצואת בע"ח).  תוצאות אלה  מעידות  כי 2-3% ממי הנקז מקורם ביוב לפחות בימים שבוצעה הדגימה.

רוב המים בנקז חוף הסטודנטים מגיעים מניקוז מי התהום ממנהרות הכרמל אך בדרך הם אוספים בדרך דליפות נגר מזוהם ודליפות ביוב. ואכן, בעקבות הממצאים של עמותת צלול הוסר תו "הדגל הכחול" מחוף הסטודנטים. השבוע (ראשית ספטמבר 2020) התברר שעיריית חיפה שואבת את מי הנקז למערכת הביות לפני שהם זורמים לחוף, וכך תעשה בכל עונת רחצה. בעתיד באם המים  יטופלו  לאיכות השקיה אפשר יהיה לנצלם להשקית גינות ציבוריות ולחסוך  כסף ציבורי רב.

נקז חלוצי התעשייה שבמפרץ חיפה: ביולי 2020 נמצאו בו רכוזים גבוהים של חיידקים (מעל 2,000 קוליפורמים צואתיים ומעל 200 אנתרקוקים צואתיים. התקנות קובעות 400 ו-105 בהתאמה. גם לחוף זה, שאינו חוף רחצה, מגיעים רוחצים ולמרות זאת אין בחוף שלטי אזהרה כנגד הזיהום. בנקז זה נמצאו גם בעבר ריכוזים גבוהים של חיידקים צואתיים וריכוזים גבוהים במיוחד של קרבמזפין (גבוהים יותר מריכוזם בביוב). גם הריח והמראה לא הותירו ספק שמי הנקז מכילים שפכים ו/או תשטיפים מזוהמים מחצרות מפעלים או עסקים באזור. בעקבות תלונת "צלול" נפתחה חקירה לאיתור מקורות הזיהום.

התופעה של הזרמת ביוב המכיל חיידקים פתוגניים אלימים באמצעות נקזים או נחלים אינה יחודית לחיפה. בעבר דווח על גולש שנדבק בחיידק אלים ועמיד מאוד לאנטיביוטקה בעקבות רחצה בים נתניה, כפי הנראה בעקבות הזרמה אסורה. באם תופסק הזרמת הביוב לנקזים אפשר יהיה להשתמש במים למטרות השקייה.