בית המשפט בעקבות עתירת "צלול": יש לתקן את המסמך לתכנון המרחב הימי ולרכז את ההנחיות במסמך נפרד

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים הציע לגורמי המדינה ולעותרים להגיע להסכמות מלאות או חלקיות באשר לתוכנית המתאר לתכנון המרחב הימי, נגדה עתרו עמותת צלול, מועצה אזורית חוף הכרמל, מועצה אזורית עמק חפר, מועצה מקומית זכרון יעקב, מועצה אזורית ג'יסר אזרקא ועיריית חדרה. לדעת העותרות, המסמך אינו לוקח בחשבון כלל את נושא שינוי האקלים למרות שהוא עוסק בתכנון המרחב הימי, שאמור להיות מושפע משינוי זה.

בהחלטה הציע השופט רם וינוגרד שכותרת המסמך וההקדמות לו יתוקנו באופן שישקף את אופי המסמך, שרובו מהווה חזון של הולחוף וחלק ממנו מהווה את ההנחיות הפנימיות המצויות בתחום הסמכות של הולחוף. כמו כן הציע שההניחות ירוכזו במסמך נפרד, כנספח לאותו חזון כולל כך שמי שיבקש למצוא את ההנחיות המחייבות בצורה מרוכזת לא יצטרך לעלעל הלוך ושוב במסמך כולו. עוד הוצע שהצדדים יעבירו ביניהם נוסחיים אפשריים לעניינים אלה. 

בעתירה טענה צלול שמסמך המדייניות למרחב הימי – הים התיכון שפורסם במאי 2020 נוטל סמכויות מהמועצה הארצית, תוך יצירת מסלול עוקף להליכי התכנון הקבועים בחוק התכנון והבנייה תוך חריגה מסמכות של החולחוף ובסתירה להחלטת הממשלה 4079 מיולי 2018 שעניינה היערכות ישראל להסתגלות לשינוי האקלים.