ארגוני הסביבה למנהל רשות המים: חילוקי דעות על 1 מיליון שקל מונעים חיבור קו שעלה 72 מיליון שקל

ארגוני הסביבה – "צלול", החברה להגנת הטבע, אל"ס, אמל ועמותת הסביבה – פנו למנהל רשות המים, גיורא שחם בדרישה להתערבותו הדחופה לסיום הפרשה המקוממת והבלתי נגמרת של זיהום נחל שגור בשפכי מג'ד אל כרום, דיר אל אסד וישובים נוספים באזור, באמצעות פתרון חילוקי הדעות הכספיים שבין הצדדים – רשות המים, הקבלן ותאגיד מי גליל, וכינוסה הדחוף של ועדת ההשקעות.

במכתב כתבו הארגונים כי בעיית השפכים באזור זה נמשכת למעלה מ-15 שנה והיא תוצאה של תקלות חוזרות ונשנות בתחנות השאיבה המזרימות את הביוב מהישובים למט"ש כרמיאל. לאחר שנות דיונים מרובות וממושכות, סבל רב של התושבים ובעקבות הקמת תאגיד המים והביוב "מי גליל", הוחלט להקים קו גרוויטציוני, בהשקעה של 72 מיליון שקל, שייתר את תחנות השאיבה ויוליך את השפכים ישירות למט"ש. ואכן, ב-2011 אישרה המילת"ב סכום זה והקו הושלם,  אלא שבעקבות היעדר קווי הולכה וקו מאסף מהישובים הקו הגרוויטציוני שבתכנונו ובהקמתו הושקעו מיליונים מכספי הציבור טרם החל לפעול, הוא חשוף לקריסה ואילו הביוב ממשיך לזרום כמקודם –  מזהם את הסביבה ומסכן את בריאות התושבים.

עוד כתבו הארגונים כי עוד ב-2016 פנו הישובים, ארגוני הסביבה ותאגיד "מי גליל" לרשות המים בבקשה לסייע במימון הקווים החסרים – השלמת המאסף הראשי וביטול תחנות השאיבה בעלות כוללת של כ-17 מיליון שקל. הסיוע אושר בוועדת השיפוט של רשות המים וחיכה לוועדת ההשקעות, אך בוטל לצורך הבהרות והשלמות. אלא שלאחר שכל השאלות הובהרו, החליטה רשות המים למנות מהנדס שיבדוק את פרויקט הצינור הגרוויטציוני (למרות שהמכרז הוגדר כפאושלי) שמצא פער של כמיליון שקל, שנמצאים כיום במחלוקת שבגללה ועדת ההשקעות אינה מתכנסת, הכסף אינו מועבר ואילו הביוב ממשיך לזרום תוך גרימת סבל רב לתושבים, פגיעה בבריאותם ותוך זיהום נחלי האזור. לא רק זאת, בקרוב יהיה צורך לחבר לקו את שכונת "עין כרמים" המוקמת בכרמיאל, אך מאחר והשכונה אינה מייצרת מספיק שפכים, הקו לא יכול להעבירם. משמעות הדבר היא סכנה סביבתית ובריאותית נוספת או אי אישור אכלוס השכונה.

לדעת הארגונים, אין ספק שמדובר בכשל ניהולי, כלכלי וסביבתי הזועק לשמיים שיש להביא לפתרונו המיידי. לא יעלה על הדעת שקו שבהקמתו הושקעו 72 מיליון שקל יעמוד כ"אבן שאין לה הופכין" תוך סיכון בריאותם של תושבי האזור וכל זאת בשל מחלוקת של מיליון שקל שאין ספק שיש להסדירה – אך לא על גב התושבים והסביבה.

בסוף מכתבם כתבו הארגונים: "באם בעיה זו לא תיפתר החתומות מטה ישקלו פנייה לבית המשפט בתקווה שישים קץ לסבל התושבים".