אין סביבה ובריאות בלי עילת הסבירות

גם אנחנו נאבקים בביטול עילת הסבירות, משום שלביטולה עלולה להיות השפעה הרסנית על הסביבה.
בזכות עילת הסבירות, תשתיות ומהלכים אנטי סביבתיים מובהקים מצליחים להיבלם. כך נסגר מכל האמוניה במפרץ חיפה, שהיה פצצה מתקתקת בלב מטרופולין עצום,  שהכיל 14 אלף טון אמוניה, גז רעיל וקטנלני.
המכל נסגר בעקבות מאבק ממושך, שהובילה עמותת צלול, ובזכות עתירה לביהמ"ש העליון כנגד המשך הפעלתו ללא היתרים כנדרש ובשל חוסר סבירות קיצונית בשל מסוכנתו הרבה לבריאות ולחיי התושבים במפרץ חיפה.
גם התכנית לשכונת מגורים במתחם תעש נוף ים (אפולוניה) נדחתה בזכות עתירה לעליון בשל חוסר סבירות קיצוני באישור התוכנית לפני שהושלם סקר זיהום הקרקע. 
אין סביבה ובריאות בלי עילת הסבירות!