כנס: ים צלול – משאב אסטרטגי לישראל – 15.9.2020 19:00-13:00

13:00 – 13:20 – דברי פתיחה 

גב' מאיה יעקבס, מנכ"לית עמותת צלול

פרופ' שאול חורב, המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית, אוניברסיטת חיפה 

ח"כ מיקי חימוביץ', יו"ר ועדת פנים והגנת הסביבה

פרופ' דני צ'רנוב, מנהל "תחנת מוריס קאהן לחקר הים", בית הספר למדעי הים ע"ש צ'רני, אוניבריטת חיפה

13:20 – 14:50 –  מושב ראשון: התפתחויות אחרונות במזרח הים התיכון והאתגרים שהן מציבות לישראל

 יו"ר פרופ' שאול חורב –  ראש המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית, אוניברסיטת חיפה

 1. מעורבות השחקנים האזוריים והמעצמות בנתיבי הסחר במזרח הים התיכון, אהוד גונן, המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית, אוניברסיטת חיפה
 2. שיקולים גאופוליטיים בניצול משאבי הגז הטבעי במזרח הים התיכון, ד"ר עילי רטיג, קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה והמרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית, אוניברסיטת חיפה
 3. שיקולים בקביעת מיקום תשתיות להפקת אנרגייה במרחב הימי של  ישראל והגנה עליהן, ניר זרחי החוג למדעים גאו ימיים, ביה"ס למדעי הים והמרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית, אוניברסיטת חיפה
 4. כמה שווה לנו ים צלול וכמה אנו מוכנים לשלם על שמירת הים והחופים? ד"ר שירי צמח שמיר, בית הספר לקיימות, המרכז הבינתחומי הרצלייה

14:50 – 16:40  מושב שני:  שמירה על הטבע הימי, ניטור, מגמות שינוי, שמורות ופיקוח

יו"ר: ד"ר יובל ארבל, עמותת צלול ;

 1. מקורות הזיהום היבשתי בים, רני עמיר, מנהל היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית
 2. ספנות כמקור עיקרי לזיהום דלקים בים התיכון – ממצאים, סמיון פולינוב, החוג למדעים גאו ימיים, ביה"ס למדעי הים והמרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית, אוניברסיטת חיפה
 3. כיצד בסיס נתונים ארוך טווח עוזר להבחין במגמות ושינויים במחקר אקולוגי ימי? סטפן מרטינז, החוג לביולוגיה ימית, "תחנת מוריס קאהן לחקר הים", ביה"ס למדעי הים ע"ש צ'רני, אוניברסיטת חיפה
 4. שמורות טבע ימיות בים התיכוןעל מה שומרים ומי נהנה? ד"ר רותי יהל, רשות הטבע והגנים
 5. טורפי העל הימיים בישראל סיכויים וסיכונים, ד"ר אביעד שיינין, החוג לביולוגיה ימית, "תחנת מוריס קאהן לחקר הים", ביה"ס למדעי הים ע"ש צ'רני, אוניברסיטת חיפה.

16:40 -18:10 מושב שלישי: שמירה על הים והחופים מול לחצי הפיתוח במדינה צפופה 

יו"ר המושב: מאיה יעקבס, מנכ"לית עמותת צלול

 1. תשתיות ל"כלכלה כחולה" וחדשנות בים, דני עמיר, ראש צוות התכנון של מסמך המדיניות למרחב הימי, מנהל התכנון
 2. השפעה מורפולוגית של מבנים ותשתיות סמוך לקו המים בחופי רחצה עירוניים; פרופ' דב צביאלי, ראש תוכנית "ניהול משאבי ים", הפקולטה למדעי הים, המרכז אקדמי רופין
 3. ICZM – ניהול אנטגרטיבי בר קיימא של אזורי חופים, יעל דורי, ראש תחום תכנון, "אדם טבע ודין", נציגת הארגונים הסביבתיים בועדה לשמירת הסביבה החופית
 4. התמודדות עם הפסולת בים והחופים – מצב פסולת בים התיכון, חקיקה למניעת חד פעמיים, אתגרי פיקוח ואכיפה, פרד ארזואן, סגן מנהל היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית

 19:00- 18:10 מושב רביעי:  בריאות גוף ונפש והים, והקשר לחוסן לאומי

יו"ר המושב –  יוסי אהרוני, רכז אנשי הים תיכון, חוף כרמל מטעם עמותת צלול.

 1. שחייה בים משפרת את החוסן המנטלי והגופני, פרופ' איתן פרידמן
 2. כשהנפש פוגשת את הכחול הגדול, ד"ר נצח גורן, פסיכולוג רפואי (CBT).