ארועים סביבתיים

המקום להתעדכן באירועים, מחאות, הפגנות, מסיבות, מבצעי ניקיון, הרצאות וכנסים, של "צלול ושל אחרים, שחשוב להשתתף בהם