שאלת הקולחים

מיליון מ"ק קולחים זורמים בשנה לנחלים ולים וגורמים לזיהומם

אחת הבעיות הסביבתיות הקשות המשפיעות על זיהום הנחלים והים היא עודפי הקולחים המוזרמים לסביבה בשל אי ניצולם לחקלאות. הסיבה לאי ניצול הקולחים היא מחסור בכושר איגום, שנוצר עקב החלטת משרד האוצר לתמוך אך ורק במאגרים שיוקמו על ידי ספקים אזורים. מאחר והתאגדויות אזוריות טרם הוקמו קולחים, לעיתים ברמת טיהור נמוכה, זורמים לנחלים ולים, גורמים לפגיעה במגוון הביולוגי, לזיהום ים ולסגירת חופי רחצה במקומות רבים לאורך החוף.

על-פי הערכה, בכל שנה זורמים לנחלים ולים כ-40 מיליון מ"ק קולחים – 20 מיליון מ"ק קולחי השפד"ן ועוד כ-20 מיליון מ"ק משאר המאגרים.

השנה (2018) בשל סיבה שטרם הובררה נוצר עודף של כ-13 מיליון מ"ק קולחים במאגרים וזאת למרות הבצורת הקשה. משמעות הדבר היא שלנחלים ולים תוזרים כמות של למעלה מ-50 מיליון מ"ק. אמנם כמות זו היא רק חלק קטן מכמות הקולחים המושבים כ-430 מיליון מ"ק, אך מאחר ובנחלי ישראל אין מים, הרי שיש להם השפעה גדולה ומזיקה על איכות המים.

רשות המים ביקשה מהוועדה מתן צווי הרשאה לבחון לאילו נחלים להזרים את הקולחים, כדי שהשפעתם תהיה נמוכה ככל האפשר. הזרמת קולחים לנחלים פוגעת במגוון הביולוגי בהם, פוגעת בים וגורמת לסגירת חופי רחצה.

על-פי הערכות, כמות הקולחים רק תגדל עם השנים וזאת בהתאם לגידול בכמות האוכלוסיה ובכמות המים בהם יעשה שימוש. עובדה זו מחייבת לקבל החלטות כבר עתה לגבי הקולחים והשימוש בהם. לדעת גורמים רבים במשק המים יש לשקול כבר כעת את התפלת הקולחים כדי שניתן יהיה להשתמש בהם לכלל הגידולים או אפילו לעשות בהם שימוש כבמי שתייה.

הקולחים במספרים

40 מיליון מ"ק

קולחים וביוב זורמים בכל שנה לנחלים ולים ואובדים למשק המים. כתפוקה של רבע מתקן התפלה.

5 שנים

לא הוקמו בארץ מאגרי קולחים בשל החלטת משרד האוצר ורשות המים לממן רק ספקים אזוריים.

13 מיליון מ"ק

כמות עודפי הקולחים שנוצרה בין 2017 ל-2018 בעקבות אי ניצול המים. הסיבות לכך טרם ידועות.

???

כמות הקולחים שתיווצר בשנים הקרובות בשל הבינוי הנרחב, צמצום החקלאות ותפיסת השטחים הפתוחים.

הסיבות לגידול בכמות הקולחים

הגידול באוכלוסיה

אוכלוסיית ישראל גדלה ב-2% בממוצע לשנה. צריכת המים והקולחים עולה. הגידול באוכלוסיה גורם לתוספת בנייה התופסת את השטחים הפתוחים.

צמצום החקלאות

בעקבות התפשטות הערים, השטחים החקלאיים במרכז הארץ מצטמצים. עיקר יצור הקולחים הוא במרכז ואילו הדרישה להם היא בדרום הארץ.

עליה בערך הנדל"ן באזור המרכז

מחירה הגבוה של הקרקע הופכת הקמת מאגרים למשימה בלתי אפשרית. ראו  את הקשיים לרכוש קרקע עבור השפד"ן. הקמת מפעלים תעשיתיים תחסוך כסף רב.

אפשרות לאיסור השקייה בקולחים

מחקרים  מצאו שאריות  תרופות פסיכיאטריות, אנטיביוטיקה והורמונים בקולחים, המעוררים  חשש מפני איסור עתידי בשימוש בקולחים להשקייה.

מה צריך לעשות?

  • על משרדי הממשלה: אוצר, חקלאות, הגנת הסביבה ואנרגיה ועל רשות המים, להכין תוכנית צופה פני עתיד באשר לכמויות הקולחים הצפויות והשימוש בהם, במטרה למנוע מצב שבו קולחי מרכז הארץ יוזרמו לנחלים ולים.
  • את התוכנית יש לתכנן כבר עתה שכן כבר כיום זורמים בעונת החורף לנחלים ולים כ-40 מיליון מ"ק קולחים. כמות שרק תלך ותגדל עם השנים.  

"צלול" בשיתוף רט"ג ארגנה כנס: "מפגש בין הנחלים לים" במטרה להעלות את הנושא על סדר היום של מקבלי ההחלטות והציבור ובמטרה לנסות לפתור את הבעיה שרק תגדל.

בקרוב מתוכנן מפגש של  בעלי העניין: רשות המים, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, רט"ג  ואחרים במטרה לבחון פתרונות עתידיים.