הנגר העירוני

מיליון מ"ק. כמות הנגר האובד מדי שנה למשק המים
חוף תל אביב לאחר הגשם הראשון
כך נראה הים של תל אביב לאחר הגשם הראשון. מים שחורים מאבק, שמנים ודלקים שהצטברו ברחובות במהלך הקיץ
נקזים בתל אביב
לאורך חופי הארץ כ-160 נקזים, הבנויים ללא תכנון וללא יכולת לקלוט את הפסולת שמגיעה עם השטפון
נקז מזוהם בתיפה
נגר מזהם את חוף הדולפינריום
הצפת כבישים
מראה שכיח בכל יום גשם שנגרם עקב תכנון לקוי של הכבישים, העדר יכולת חלחול וגם נקזים ושוחות שלא נוקו לפני החורף וגורמים להצפת הרחוב.
 • בכל חורף זורמים לחופי הרחצה ולים, כ-40 מיליון מ"ק  מי נגר עירוני, שמקורם במי גשם, שבשל הבניה הצפופה ואיטום הקרקע, אינם מחלחלים ואובדים למשק המים.
 • מי הנגר זורמים לים באמצעות כ-160 נקזים, שאינם עוצרים את הגעת הפסולת לים ולנחלים.
 • מי הנגר מכילים דלק ושמנים, אשפה, ביוב, הפרשות בעלי-חיים, חיידקים (תוצאת חיבורים לא חוקיים בין מערכות הביוב למערכות הניקוז) ושפכים המוזרמים מהמכונים לטיהור שפכים ומוגלשים לנחלים ולים.
 • הנגר המזוהם פוגע בנחלים ובים, גורם לסגירת חופים ופוגם בהנאת הציבור ובבריאותו. בנוסף, הנגר גורם להצפת בתי-מגורים, בתי-עסק ומכוניות ולנזקים בתשתיות העירוניות. תיקון הנזקים מחייב את הרשויות לרכוש פוליסות ביטוח יקרות, שעלותן מוטלת על הציבור הרחב.
 • ממשלות ורשויות בעולם עושות מאמצים לצמצום כמות הנגר ושיפור איכותו באמצעות חקיקה, אכיפה ועידוד אמצעים להגברת החלחול. מחקרים מוכיחים, כי אימוץ אמצעים אלה גורם לחסכון של  כ-25% מעלותם של אמצעים קונבנציונליים.
 • לאחרונה, ובעקבות דרישת "צלול", החלו מינהל התכנון ורשות המים לטפל בנושא הנגר ביתר רצינות. לצורך כך הם הזמינו שתי עבודות שתפקידן לתת למתכננים כלים לטיפול בנגר: כימות הנגר הנוצר באזורים שונים בארץ (ירון גלר וגלעד ספיר), וגיבוש פתרונות אדריכליים לנושא הנגר (אדריכל ליאור לוינגר). יש לקוות שעבודות אלה לא יצטרפו לשורה של עבודות שכבר נכתבו בנושא והן מעלות אבק על המדפים.

קראו את העבודה של "צלול": דרכים למניעת הגעת הנגר העירוני לנחלים ולים"

העבודה מתארת את תופעת הנגר העירוני ומציעה פתרונות לצמצום כמותו ולשיפור איכותו.

מה צריך לעשות?

הממשלה

 • להחליט מי אחראי על נושא הנגר ומי מפקח? רשויות, רשויות ניקוז, תאגידים, משרדי ממשלה?
 • לאכוף חוקים ותקנות המחייבים הפרדה בין ביוב לניקוז (תקנות צנרת).
 • לאכוף את תמ"א 34ב'. אם התמ"א אינה מתאימה, יש לתקנה.
 • לאסור הזרמת נגר לנחלים ולים, אלא באמצעות היתר הזרמה (בתוך מספר שנים).
 • לספק למתכננים נתונים מעודכנים בנושא הידרולוגיה, מבנה הקרקע, כמויות הגשם ועוד.
 • לתמוך בפרויקטים ערוניים לצמצום הנגר והחדרתו: ביופילטרים, גגות ירוקים, גינות ועוד.
 • רשות המים – לרכוש מהרשויות המקומיות את המים המוחדרים לקרקע.
 • משרד הבריאות – לאפשר להקים גינות קולטות מים, לנצל מי גגות ועוד.
 

הרשויות מקומיות

 • לתכנן פרויקטים הלוקחים בחשבון את הנגר כמשאב ולא כמטרד ולנצל את המים לצרכי גינון.
 • לנתק את מערכות הניקוז ממערכות הביוב.
 • לחוקק חוקי עזר לאי-חיבור ולניתוק מרזבים ממערכות הניקוז.
 • להציע הקלות ותמריצים לבעלי בתים פרטיים המתקינים מתקנים לצמצום כמות הנגר – החדרה לקרקע, תפיסת מי גגות, גגות ירוקים, גינות מחלחלות ועוד.
 • להקים קולטני פסולת על הנקזים שימנעו את הגעתו לים ולנחלים.
 • לפזר מאפרות ברחובות הערים כדי למנוע הגעת בדלי סגריות לים.

הציבור הרחב

 • לנתק את המרזבים ממערכות הביוב והניקוז העירוניות ולאפשר למים לחלחל לגינה.
 • להעדיף לרכוש דירה בבניין או בשכונה שהנגר שלהם מוחדר לקרקע ואינו זורם לרחוב.
 • לדרוש מהרשות המקומית להקים ביופילטרים, גינות גשם ולשנות את מבנה הפארקים הציבוריים כך שניתן יהיה להחדיר לתוכם נגר.

פתרונות לנושא הנגר

ביופילטר בכפר סבא
מטפל בנגר ומחדיר את המים לקרקע
מדרכה מחלחלת מים
מבנה המדריכה משהה את הזרימה ומאפשר את החלחול
גינת גשם
קולטת את המים, מאפשרת את חלחולם ומשמשת כשטח פתוח לטובת החי והצומח
קירות ירוקים
קולטים את מי הגשם בחורף ומים אפורים בקיץ
ביופילטר בבת-ים
מטםל במי הנגר לפני הגעתם לים ומחדיר אותם לקרקע (תכנון וביצוע ד"ר ירון זינגר).

 • פועלת בקרב הממשלה, הרשויות המקומיות והציבור הרחב במטרה להעלות את המודעות לנזקים, אך גם לפוטנציאל של הנגר ודורשת לטפל בו בצורה מיטבית.

 • מארגנת כנסים ומפגשים, בהם היא מעלה את הנושא למודעות אנשי המקצוע ומקבלי ההחלטות.

 • פועלת לקידום הצעת חוק המחייב טיפול בנגר.

 • במאי 2018 ערכה "צלול" כנס שארח את פרופ' אנה דלטיץ', מומחית לנגר מאוניברסיטת ניו סאות' ווילס באוסטרליה, אליו הוזמנו מתכננים, מהנדסים ואנשי אקדמיה במטרה ללמוד מהניסיון האוסטרלי. (סיכום הכנס להלן)

מצגת הנגר העירוני - המודל האוסטרלי, פרופ' אנה דלטיץ'

Slide1
Slide7
Slide2
Slide3
Slide5
Slide6
Slide9
Slide10
Slide11
Slide13
Slide16
Slide31
Slide32

חדשות

מקימים רשות ים וחופים

עמותת צלול קוראת לממשלה לפעול להקמת רשות ים משותפת למשרדי הממשלה, לרשויות המקומיות ולציבור, לניהול ולפיקוח על הים התיכון. העדר ניהול הים משמעותו כשל, שתוצאותיו פגיעה במשאב הים ובחוסנה הכלכלי

המשך קריאה >