מפרץ עכו

כספית הוטמנה בקרקע המפעל בהוראת ההנהלה
צילום: ד"ר אילן מליסטר, המשרד להגנת הסביבה
המפעל מגודר רק בחלקו
המפעל השרוף והנטוש
  • העיר עכו והמפרץ שלה הם מאתרי הנוף והתיירות החשובים והיפים בארץ ובעולם.

  • למרות זאת, הים שלה מזוהם בכספית ובחומרים אורגניים נדיפים, תוצאת פעולותו של מפעל תעשיות אלקטרוכימיות בין השנים 1956 ועד 2004.

  • על-פי עדויות עובדים, הנהלת המפעל קברה בבורות בשטח המפעל עשרות טונות של כספית, כשבעה טון כספית בכל שנה. (רק בחלק מהזמן הועברה פסולת הכספית לרמת חובב).

  • חברת דלק רכשה את קרקע המפעל, בשטח 430 דונם, מכונס הנכסים, לאחר שהמפעל פשט רגל ונשרף, במטרה להקים במקום מתקן לקליטת גז, תוך התחייבות לטפל בקרקע.
  • המתקן לא הוקם בעקבות התנגדות רפא"ל, ובעקבות החלטת המועצה הארצית. כתוצאה מכך קרקע המפעל, שלא נעשה בה שימוש, ממשיכה להיות מזוהמת.
  • יעוד הקרקע כיום הוא לתעשייה. בתוכנית המתאר מ-2015 מיועדת הקרקע כעתודה למגורים ולמלונאות, כאשר בתוכנית רשום במפורש כי התכנות התוכנית היא ל"טווח הארוך מאוד".
  • בעקבות דרישת המשרד להגנת הסביבה ובהנחיית רשות המים, מימנה חברת דלק סקר סיכונים שבוצע על ידי חברת Environmental Resources Management שמטרתו לאתר את המקומות בהם יש חומרים המסוכנים ואת הדרכים לטפל בהם. 
  • למרות דרישת רשות המים ודרישת המשרד להגנת הסביבה, הסקר טרם הושלם וטרם הוחל בניקוי הקרקע למרות מסוכנותה הרבה למי התהום, למי המפרץ ולדגה.

לנקות מייד את הקרקע ואת מי התהום בחצר המפעל ללא תלות בישום תכניות הבנייה, ולמנוע בכך את המשך זליגת הכספית לים ואת המשך הפגיעה בבריאות הציבור.

באם הניקוי לא יתבצע, על משרדי הממשלה לפתוח בהליכים משפטיים כנגד חברת דלק, כפי שהתחייבו, כדי לאלצה לבצע את הניקוי ללא קשר להתקדמות תוכניות הבנייה.

לבדוק את הדגים במפרץ וליידע את הציבור כדי  למנוע הגעת דגים מזוהמים לשווקים ולמסעדות. לסגור לדייג שטחים החשודים כנגועים.

לקריאה על ההסטוריה הזהמת של מפעל תעשיות אלקטרוכימיות

מהקמת המפעל, דרך פעילותו המזהמת ארוכת השנים, נטישת הבעלים, פעילות כונס הנכסים, המכירה ל"דלק" וגם האקזיט של ג'ון פרבר ב"פרוטרוטם".

חדשות